Vergroot contrast

Jaaroverzichten tips

De Autoriteit Persoonsgegevens wil graag weten of organisaties zich in de praktijk houden aan de wettelijke privacyregels. Daarom vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens mensen een tip te geven als hun iets opvalt.

Sinds 2008 kan iedereen een tip geven (voorheen 'signaal' genoemd) via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder is te lezen hoeveel tips de Autoriteit Persoonsgegevens elk jaar ontving en waar die tips over gingen.

Tips 2014

In 2014 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens 7.468 vragen en tips gekregen. Dat is bijna 9 procent meer dan in 2013.

De meeste vragen en tips gingen over de sectoren handel & dienstverlening (33,4% - vooral over detailhandel en banken), overheid (17,3% - vooral over gemeenten en onderwijs) en arbeid (14,1% - vooral over werkgevers en uitzendbureaus).

De meest voorkomende onderwerpen in 2014 waren identificatie en/of registratie van het burgerservicenummer (BSN), bedrijven of organisaties die persoonsgegevens aan anderen doorgeven en heimelijke waarneming (zoals verborgen cameratoezicht).

Zie verder: Vragen en tips 2014

Tips 2013

In 2013 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens 6.879 vragen en signalen (tips) ontvangen, een toename met bijna 14% ten opzichte van 2012. De meeste vragen en signalen betreffen de sectoren handel & dienstverlening (30,6%), overheid (25,8%) en arbeid (13,1%).

Veel signalen gaan over zogeheten derdenverstrekking (het verstrekken van persoonsgegevens door een organisatie aan een andere organisatie). Ook ontving de Autoriteit Persoonsgegevens veel signalen over identificatie, over het burgerservicenummer (BSN) en over heimelijke waarneming, waaronder verborgen cameratoezicht.

Zie verder: Signalen 2013

Tips 2012

In 2012 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ruim 6000 vragen en signalen (tips) ontvangen van mensen. De meeste signalen betreffen de sectoren handel & dienstverlening (28,6%), overheid (27,0%) en arbeid (12,7%).

Veel signalen gaan over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan anderen (zogeheten derdenverstrekking). Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens talrijke signalen ontvangen over de verstrekking van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan woningverhuurders om het ‘scheefwonen’ aan te pakken. Ook heeft de Autoriteit Persoonsgegevens menig signaal ontvangen over het maken van kopieën van identiteitsbewijzen door zowel bedrijven, zoals hotels of sportscholen, als de overheid.

Vermeldenswaardig zijn ook de signalen over het gebruik van iemands persoonsgegevens op internet en voor direct marketing, zonder dat diegene hiervoor toestemming had gegeven. Ten slotte scoren de signalen over heimelijke waarneming, onder meer met verborgen camera’s, in bijna alle sectoren hoog.

Zie verder: Signalen 2012

Jaaroverzichten tips 2008-2011

Welke tips ontving de Autoriteit Persoonsgegevens in de periode 2008-2011?

Lees meer over Jaaroverzichten tips 2008-2011