Vergroot contrast

Samenwerking buiten Europa

Het zwaartepunt van de internationale werkzaamheden van de Autoriteit Persoonsgegevens ligt in Europa. Maar ook buiten Europa werkt de Autoriteit Persoonsgegevenssamen met collega-toezichthouders.

Internationale Conferentie

Sinds 1979 komen privacytoezichthouders uit de hele wereld jaarlijks bij elkaar voor overleg tijdens de International Data Protection and Privacy Commissioners Conference (ook wel de Internationale Conferentie genoemd). Deze conferentie is deels ook toegankelijk voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, niet-overheidsorganisaties en de wetenschap.

Het belangrijkste onderdeel van de conferentie is de zogeheten closed session, die plaatsvindt achter gesloten deuren. Tijdens dit deel van de conferentie bespreken de toezichthouders nieuwe (technologische) ontwikkelingen en delen zij ervaringen op onderzoeksgebied. De uitkomsten van de besprekingen worden vastgelegd in resoluties en een slotverklaring.

Werkgroepen

De Internationale Conferentie kent verschillende werkgroepen, waarin gedurende het jaar overleg plaatsvindt over specifieke onderwerpen. Zo bestaat sinds 1983 de Internationale Werkgroep voor Gegevensbescherming bij Telecommunicatie. En sinds 2011 de Internationale Werkgroep voor Samenwerking bij Handhaving. De werkgroepen rapporteren over hun bevindingen tijdens de closed session.

Internationale Conferentie 2014 en 2015

De Internationale Conferentie 2014 vond plaats van 13 tot en met 16 oktober op Mauritius. In 2015 was de Autoriteit Persoonsgegevens gastheer van de Internationale Conferentie, die plaats vond in Amsterdam.

Resoluties en verklaringen

Zie de website van de European Data Protection Supervisor voor alle resoluties en verklaringen die zijn uitgebracht bij de Internationale Conferenties sinds 2004.

Global Privacy Enforcement Network

De Autoriteit Persoonsgegevens neemt deel aan het Global Privacy Enforcement Network (GPEN). Dit netwerk is in 2010 opgericht. GPEN heeft als doel om de wereldwijde bescherming van persoonsgegevens te versterken door de samenwerking tussen toezichthouders bij grensoverschrijdende zaken te vereenvoudigen.

Via een internetplatform kunnen toezichthouders ervaringen uitwisselen en samenwerkingspartners vinden. Alle privacytoezichthouders die beschikken over handhavende bevoegdheden én de mogelijkheid om informatie te delen tijdens lopende onderzoeken, kunnen deelnemen aan het netwerk.

Samenwerkingsovereenkomsten

De Autoriteit Persoonsgegeven heeft sinds 2012 een samenwerkingsovereenkomst (Memorandum of Understanding of MoU) met de Canadese Office of the Privacy Commissioner (OPC) en sinds 2015 met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

Het doel van zo’n overeenkomst is om de samenwerking tussen de toezichthouders te faciliteren en om gezamenlijk onderzoek mogelijk te maken. De samenwerkingsovereenkomst maakt het voor beide partijen onder meer mogelijk om op vertrouwelijke basis informatie uit te wisselen.