Vergroot contrast

Publiciteitsbeleid Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe de Autoriteit Persoonsgegevens publiciteit geeft aan zijn taken en werkzaamheden, is beschreven in de Beleidsregels openbaarmaking.

Het juridisch kader voor het publiciteitsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt bepaald door de geheimhoudingsregel van artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht en de verplichtingen van de Wet openbaarheid bestuur. Binnen dit juridische kader voert de Autoriteit Persoonsgegevens een beleid van een zo ruim mogelijke openbaarmaking uit eigen beweging van zijn activiteiten. In de beleidsregels is ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Autoriteit Persoonsgegevens informatie openbaar kan maken naar aanleiding van een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur.