Vergroot contrast

Disclaimer Wbp-naslag

  • De informatie in Wbp-naslag is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De Autoriteit Persoonsgegevens kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • U kunt aan de informatie in het naslagwerk, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen. Als u zekerheid wilt hebben over regelgeving moet u de originele teksten raadplegen, zoals ze bijvoorbeeld in het Staatsblad worden gepubliceerd.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van Wbp-naslag of met de tijdelijke onmogelijkheid om Wbp-naslag te raadplegen.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Autoriteit Persoonsgegevens niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens behoudt zich het recht voor de in Wbp-naslag aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.