Vergroot contrast

Raad van advies

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een raad van advies. De raad van advies adviseert de AP – gevraagd en ongevraagd – over de missie, visie, ambitie en strategie van de AP.

De leden van de raad van advies worden benoemd door de minister voor Rechtsbescherming, op voordracht van de AP. De leden hebben verschillende achtergronden en functies.

De leden van de raad van advies zijn voor verschillende periodes benoemd. Op die manier vertrekt niet iedereen tegelijk en kan de raad van advies blijven doorgaan.

De positie, taken en werkwijze van de raad van advies zijn vastgelegd in het bestuursreglement van de AP.

Leden raad van advies AP

De leden van de raad van advies zijn per 1 februari 2021:

Alexander Pechtold (voorzitter, benoemd voor 4 jaar)

 • Algemeen directeur Centraal bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
 • Voorzitter Stuurgroep Renovatie Binnenhof
 • Lid raad van toezicht Drents Museum
 • Voorzitter Nationaal Aankoopfonds Vereniging Rembrandt
 • Voormalig Tweede Kamerlid en minister.

Marleen Stikker (lid, benoemd voor 3 jaar)

 • Oprichter en directeur Waag Future Lab voor design en technologie
 • Professor of practice Hogeschool van Amsterdam
 • Lid Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
 • Lid Amsterdam Economic Board
 • Medeoprichter en bestuurslid Public Spaces
 • Voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

In 2019 schreef Marleen Stikker het boek 'Het internet is stuk'.

Eric Tjong Tjin Tai (lid, benoemd voor 3 jaar)

 • Hoogleraar Privaatrecht Tilburg University
 • Voorzitter Commissie Cassatie in het belang der wet
 • Rechter-plaatsvervanger Netherlands Commercial Court.

Jeannine Peek (lid, benoemd voor 2 jaar)

 • Algemeen directeur Dell Technologies Nederland
 • Boegbeeld ICT voor de Topsector ICT
 • Bestuurslid branchevereniging NL Digital
 • Bestuurslid Stichting Nationaal Register (namens VNO-NCW)
 • Lid raad van toezicht Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
 • Ambassadeur Universiteit Twente.

Tjibbe Joustra (lid, benoemd voor 1 jaar)

 • Voorzitter Agri NL
 • Voorzitter raad van toezicht Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Voorzitter Stichting Veiligheid en Maatschappij
 • Voorzitter raad van toezicht Koninklijke bibliotheek
 • Voorzitter School voor Openbaar Bestuur
 • Voorzitter Onderzoekscommissie Interlandelijke Adoptie
 • Voorzitter Letselschaderaad
 • Voormalig voorzitter Onderzoeksraad voor de Veiligheid
 • Voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Daarnaast bekleedt Joustra een aantal andere functies in de landbouw- en veiligheidssector.