Vergroot contrast

Raad van advies

De raad van advies heeft tot taak het college te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

De raad van advies komt in ieder geval 2 keer per jaar bijeen. De raad adviseert dan onder meer over de beleidsvoornemens en het jaarverslag.

De leden van de raad van advies worden benoemd door de minister van Veiligheid en Justitie, op voordracht van het college. De leden zijn afkomstige uit verschillende maatschappelijke sectoren.

De positie, taken en werkwijze van de raad van advies zijn vastgelegd in het bestuursreglement van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leden raad van advies

De leden van de raad van advies zijn:

 • Mevrouw drs. T.A. Maas-de Brouwer (voorzitter)
  Lid raad van commissarissen van onder meer PEN, Schiphol Groep, Arbo Unie en Van Leer Group Foundation. Voormalig senator PvdA.
 • De heer J.J. van Aartsen
  Waarnemend commissaris van de Koning van de provincie Drenthe, oud-burgemeester van 's-Gravenhage.
 • De heer drs. H.G.M. Blocks
  Adviseur/bestuurder. Oud-directeur Nederlandse Vereniging van Banken.
 • De heer mr. G.W. van der Burg
  Lid van het College van procureurs-generaal.
 • Mevrouw prof. dr. H.M. Dupuis
  Emeritus hoogleraar medische ethiek, Universiteit van Leiden. Voorzitter raad van toezicht Woonzorgcentra Haaglanden. Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Lid Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland.
 • Mevrouw prof. dr. M.M.M. van Eechoud
  Hoogleraar Informatierecht, Universiteit van Amsterdam/Instituut voor Informatierecht.
 • De heer mr. T.H.J. Joustra
  Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid. Voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.
 • De heer prof. mr. J. Legemaate
  Hoogleraar gezondheidsrecht, AMC/Universiteit van Amsterdam.
 • Mevrouw mr. C.E. Passchier
  Vicevoorzitter FNV.
 • Mevrouw ir. W.A.A. Peek-Vissers
  Algemeen directeur Dell Nederland. 
 • De heer drs. L.J.E. Smits
  Oud-directeur PBLQ
 • De heer drs. L.J. Wijngaarden
  Beroepscommissaris. Voormalig CEO Postbank en CEO Nationale Nederlanden.