Vergroot contrast

Samenwerking buiten Europa

Het zwaartepunt van de internationale werkzaamheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ligt in Europa. Maar ook buiten Europa werkt de AP samen met collega-toezichthouders.

Internationale Conferentie

Privacytoezichthouders uit de hele wereld komen jaarlijks bij elkaar voor overleg tijdens de  International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (ICDPPC, ook wel de Internationale Conferentie of Najaarsconferentie genoemd).

Deze conferentie is deels ook toegankelijk voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, niet-overheidsorganisaties en de wetenschap.

Werkgroepen

De Internationale Conferentie kent verschillende werkgroepen, waarin gedurende het jaar overleg plaatsvindt over specifieke onderwerpen.

Bijvoorbeeld de International Working Group on Data Protection in Telecommunications (ook wel bekend als de Berlin Group) en de International Enforcement Cooperation Working Group. 

Resoluties en verklaringen

Zie Document Archive op de website van de ICDPPC voor alle resoluties en verklaringen die de afgelopen jaren zijn uitgebracht bij de Internationale Conferenties.

Global Privacy Enforcement Network

De AP neemt deel aan het Global Privacy Enforcement Network (GPEN). Dit netwerk heeft als doel om de wereldwijde bescherming van persoonsgegevens te versterken door de samenwerking tussen toezichthouders bij grensoverschrijdende zaken te vereenvoudigen.

Samenwerkingsovereenkomsten

Om de samenwerking te faciliteren en gezamenlijk onderzoek mogelijk te maken, sluit de AP internationale samenwerkingsovereenkomsten af.