Vergroot contrast

European Data Protection Board

De European Data Protection Board (EDPB) is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op 25 mei 2018 is de EDPB opgericht. De EDPB bestaat uit alle voorzitters van de privacytoezichthouders van de EU. Nederland wordt vertegenwoordigd door Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De kracht van de EDPB is dat alle burgers en organisaties uit de Europese Unie te maken hebben met dezelfde privacyregels.

Publicaties EDPB voor gegevensbescherming

De EDPB neemt besluiten en publiceert regelmatig werkdocumenten en opinies met uitleg over de toepassing van de AVG en andere privacykwesties. Voorbeelden van deze taken en bevoegdheden zijn: het uitbrengen van guidelines, het nemen van (bindende) besluiten en het bevorderen van een uniforme toepassing van de principes uit de AVG in alle lidstaten.

De EDPB volgt de Artikel 29-werkgroep (Working Party 29, WP29) op. Met de komst van de EDPB is de WP29 opgeheven. De EDPB komt regelmatig in Brussel bijeen voor (plenair) overleg.