Vergroot contrast

Internationale samenwerking

De verwerking van persoonsgegevens houdt niet op bij de Nederlandse grens. Persoonsgegevens worden steeds meer wereldwijd verwerkt, voor uiteenlopende doeleinden. Om die reden is internationale samenwerking tussen de privacytoezichthouders van groot belang. Zodat persoonsgegevens ook over de grens de juiste bescherming krijgen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werkt bij veel onderwerpen internationaal samen. Er vindt regelmatig afstemming plaats met collega-toezichthouders van binnen en buiten de Europese Unie (EU), zowel bij concrete beleidsonderwerpen als op strategisch niveau.

Daarnaast wisselt de AP met de buitenlandse collega’s kennis, ervaring en onderzoeksmethodes uit. Het zwaartepunt van de internationale werkzaamheden van de AP ligt in Europa.

European Data Protection Board

De AP is lid van de European Data Protection Board (EDPB). Hierin zijn alle EU-privacytoezichthouders verenigd. Binnen de EDPB draagt de AP bij aan gezamenlijke opinies, standpunten, besluiten en guidelines met uitleg over de AVG.

Toezicht politie en justitie

Terrorisme en criminaliteit worden steeds meer op Europees niveau bestreden. Daarbij wisselen de EU-lidstaten ook steeds meer persoonsgegevens uit, bijvoorbeeld van verdachten.

Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht. De AP neemt namens Nederland deel aan het toezicht op Europol en Eurojust en op Europese informatiesystemen.

Europese privacyconferentie

De privacytoezichthouders van de lidstaten van de Raad van Europa komen elk voorjaar bij elkaar in een besloten conferentie. Ook de European Dataprotection Supervisor en de Europese gemeenschappelijke toezichthoudende organen op het terrein van politie en justitie zijn hierbij aanwezig.

Tijdens deze conferentie, ook wel de Lenteconferentie genoemd, wisselen de aanwezigen informatie uit over lopende activiteiten en discussiëren zij over gemeenschappelijke, vaak actuele onderwerpen. De Europese Commissie en de Raad van Europa zijn waarnemers.

Case handling workshop

Onder de verantwoordelijkheid van de Europese Conferentie wordt eenmaal per jaar de zogeheten Case Handling Workshop georganiseerd. Dit is een workshop voor medewerkers van de toezichthouders die deelnemen aan de Europese Conferentie. Hierbij maken zij kennis met elkaars werk(wijze) en kunnen zij ervaringen uitwisselen en best practices delen.

Samenwerking buiten Europa

Hoe werkt de Autoriteit Persoonsgegevens samen met privacytoezichthouders buiten Europa?

Lees meer over Samenwerking buiten Europa