Vergroot contrast

Katja Mur

Katja Mur is sinds 1 februari 2019 lid van het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mur werkt sinds 1993 in het openbaar bestuur. Voordat zij bestuurslid werd bij de AP, was zij directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor werkte zij als programmadirecteur, afdelingshoofd en inspecteur bij diverse ministeries.

CV in vogelvlucht

  • 2010 – 2019 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), directeur Macro-Economisch Vraagstukken en Arbeidsmarkt
  • 2007 – 2010 Programmaministerie Jeugd en Gezin, directeur Jeugd en Gezin
  • 2003 – 2007 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), afdelingshoofd Geneesmiddelen en plv. directeur van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
  • 1993 – 2002 Ministerie van Financiën, Inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën

Mur studeerde Bestuurskunde in Rotterdam (1993).

Nevenfuncties

  • Lid van de Governancecommissie gezondheidszorg van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
  • Lid van de raad van toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum
  • Coach bij Intercoach.

In haar functie bij de AP heeft Mur geen betrokkenheid bij onderzoek en/of besluitvorming over bovengenoemde organisaties.

Beeldmateriaal voor de pers

Foto van Katja Mur, bestuurslid van de APDownload foto in hoge resolutie

Foto van Katja Mur, bestuurslid van de APDownload foto in hoge resolutie

Foto van Katja Mur, bestuurslid van de APDownload foto in hoge resolutie