Vergroot contrast

Mr. A. Wolfsen

Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder was hij al verbonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens als lid van de raad van advies.

Curriculum vitae

Voor zijn benoeming tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vice-president van de rechtbank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 2014 burgemeester van Utrecht.
 
Wolfsen was van 1979 tot 1994 in verschillende functies werkzaam bij het parket van de officier van justitie en bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide. Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening Rechterlijke Organisatie.

Nevenfuncties

 • 2014 - heden: Voorzitter raad van toezicht muziekrechtenorganisatie Sena
 • 2014 - heden: Voorzitter raad van toezicht Stichting de Basis voor veteranenzorg
 • 2016 - heden: Voorzitter raad van toezicht Stichting Bartholomeus Gasthuis
 • 2016 - heden: Voorzitter raad van commissarissen drinkwaterbedrijf Oasen n.v.
 • 2016 - heden: Lid Raad van Arbitrage voor de Bouw
 • 2016 - heden: Lid Wetenschappelijke Adviesraad IViR (q.q.-functie)
 • 2016 - heden: Lid raad van advies College voor de Rechten van de Mens (q.q.-functie) 
 • 2017 - heden: Lid raad van toezicht Stichting Operamakers

Voormalig vervulde nevenfuncties

 • 2008 - 2016: Voorzitter Letselschaderaad
 • 2010 - 2016: Voorzitter Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
 • 2010 - 2018: Voorzitter raad van toezicht Jantje Beton/NUSO
 • 2014 - 2016: Lid raad van toezicht GGZ-instelling Yulius
 • 2014 - 2016: Voorzitter Staatscommissie Herijking Ouderschap
 • 2015 - 2018: Rechter-plaatsvervanger
 • 2016 - 2016: Lid raad van advies Inspectie Veiligheid en Justitie
 • 2016 - 2018: Voorzitter Long Alliantie Nederland
 • 2017 - 2017: Voorzitter benoemingsadviescommissie leden Raad van Toezicht NPO