Vergroot contrast

De leden van de Autoriteit Persoonsgegevens

De leden van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn een voorzitter en maximaal 2 andere leden. Voorzitter en leden worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie.

De ambtstermijn van de voorzitter en van de andere leden is 5 jaar. Deze termijn kan verlengd worden met 5 jaar door herbenoeming. 

De leden van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn op dit moment:

  • mr. A. Wolfsen, voorzitter
  • mr. W.B.M. Tomesen, lid en vicevoorzitter

De werkwijze en verantwoordelijkheden van de leden zijn vastgelegd in het bestuursreglement. Nevenfuncties van voorzitter en leden zijn openbaar en worden gepubliceerd op deze site.

Mr. A. Wolfsen

Voorzitter

Lees meer over Mr. A. Wolfsen

Mr. W.B.M. Tomesen

Lid en vicevoorzitter

Lees meer over Mr. W.B.M. Tomesen