Vergroot contrast

De FG van de Autoriteit Persoonsgegevens

Alle overheidsorganisaties zijn verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) te hebben. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacyregels.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft als overheidsorganisatie zelf ook een FG. Om verstrengeling van belangen te voorkomen, heeft de AP gekozen voor een externe FG.

De FG van de AP is Mr. M.M.C. (Marte) van Graafeiland. Zij is advocate bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten en notarissen in Den Haag.

Contact met de FG van de AP

Bij Marte van Graafeiland kunt u terecht als u vragen heeft over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving binnen de organisatie van de AP zelf. Voor al uw andere vragen over de privacywetgeving kunt u terecht bij het Informatie- en Meldpunt Privacy van de AP.

Marte van Graafeiland
mmc.vangraafeiland@pelsrijcken.nl
070-515 3453

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van een FG