Vergroot contrast

Agenda 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. Wij doen onderzoek bij een vermoeden van ernstige en structurele overtredingen die veel mensen treffen en waarbij wij met onze bevoegdheden verschil kunnen maken.

Thema's 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op de Internationale Dag van de Privacy haar toezichtsagenda 2016 gepresenteerd. De thema’s waarop de toezichthouder zich in 2016 richt zijn:

  • beveiliging van persoonsgegevens;
  • big data & profiling;
  • medische gegevens;
  • persoonsgegevens bij de (digitale) overheid;
  • persoonsgegevens in de arbeidsrelatie.

Mix van instrumenten

Om naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te bevorderen zet de Autoriteit Persoonsgegevens een mix van instrumenten in op het gebied van toezicht, handhaving en communicatie.

Zij doet onderzoek bij het vermoeden van ernstige overtredingen van de wet die structureel van aard zijn en veel mensen treffen. In bepaalde gevallen start de Autoriteit Persoonsgegevens geen onderzoek, maar stuurt zij een brief of voert zij een gesprek.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan sinds 1 januari 2016 naast de last onder dwangsom ook boetes opleggen. Bovendien zijn organisaties sinds die datum verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de toezichthouder.

Zie ook