Vergroot contrast

Op een zwarte lijst staan

Het doel van een zwarte lijst is om organisaties te waarschuwen voor bepaalde personen. Zo kunnen organisaties beoordelen of zij met diegenen zaken willen doen. Bijvoorbeeld of zij die personen in hun winkel willen binnenlaten of in hun hotel willen laten overnachten. Op een zwarte lijst staan vaak strafrechtelijke gegevens of gegevens over ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld dat iemand is veroordeeld voor winkeldiefstal of ernstige overlast heeft veroorzaakt.

Organisaties mogen niet zomaar een zwarte lijst gebruiken. Zij moeten zich hierbij houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent onder meer dat ze een heel goede reden moeten hebben. Bijvoorbeeld diefstal of fraude bestrijden.

Ook moet de zwarte lijst noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat het echt niet op een andere manier kan, die minder ingrijpend is voor de privacy.

Tot slot moeten organisaties kunnen aantonen dat hun belang zwaarder weegt dan de privacy van de personen op de lijst. De organisatie moet hierbij kijken naar de ernst van de vergrijpen tegenover de gevolgen voor iemand als diegene op een zwarte lijst staat.

Mensen die op een zwarte lijst staan hebben op grond van de Wbp een aantal rechten. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in hun eigen persoonsgegevens en om te vragen deze gegevens te corrigeren of verwijderen.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Op een zwarte lijst staan'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over op een zwarte lijst staan

 • Hoe kom ik te weten of ik op een zwarte lijst sta?

  Zodra een organisatie u op een zwarte lijst plaatst, moet deze organisatie u dat laten weten. U heeft recht op informatie. Maar hierop zijn twee uitzonderingen.

  De organisatie hoeft u niet te laten weten dat u op een zwarte lijst bent geplaatst als u al weet dat de organisatie uw gegevens verwerkt. Ook hoeft de organisatie het u niet te vertellen als dat noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen en op te sporen.

  Informatie over zwarte lijst

  De organisatie  moet u de volgende informatie geven:

  • de naam en het adres van de organisatie;
  • het doel waarvoor de organisatie uw gegevens verzamelt;
  • hoe de organisatie uw gegevens gebruikt;
  • hoe lang u op de zwarte lijst blijft staan.
 • Wie kan mijn gegevens op een zwarte lijst bekijken?

  Dat hangt ervan af welke organisaties zijn aangesloten bij de zwarte lijst waarop u staat. Een organisatie kan een zwarte lijst alleen zelf gebruiken of deze delen met andere organisaties.

  Een supermarkt bijvoorbeeld kan een zwarte lijst aanleggen van klanten die zijn veroordeeld voor winkeldiefstal en die personen niet meer binnenlaten. De supermarkt gebruikt de zwarte lijst dan alleen zelf en niemand buiten deze supermarkt heeft toegang tot de lijst.

  Maar de supermarkt kan de zwarte lijst ook delen met andere supermarkten, zodat zij ook gewaarschuwd worden voor winkeldieven. In dit geval hebben alle supermarkten die zijn aangesloten bij de zwarte lijst toegang tot die zwarte lijst.

  Voorbeelden

  Voorbeelden van gedeelde zwarte lijsten zijn zwarte lijsten gebruikt door winkeliersverenigingen, hotels en autoverhuurbedrijven.

  Strengere eisen

  Een zwarte lijst is alleen onder voorwaarden toegestaan. Deelt een organisatie een zwarte lijst met andere organisaties, dan gelden nog strengere eisen.

 • Kan ik mijn persoonsgegevens op een zwarte lijst inzien en/of laten corrigeren of verwijderen?

  Ja, dat kan. U heeft het recht om uw gegevens op een zwarte lijst in te zien. Ook kunt u vragen uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen.

  Inzage

  Wilt u weten welke gegevens van u op een zwarte lijst staan, vraag dan om inzage in uw persoonsgegevens.

  Correctie of verwijdering

  Kloppen uw persoonsgegevens niet? Of vindt u dat ze niet relevant zijn voor het doel van de zwarte lijst? U kunt vragen om uw gegevens te corrigeren of verwijderen.

 • Waar kan ik naartoe met een vraag of klacht over een zwarte lijst?

  Ga met vragen of klachten over uw persoonsgegevens op een zwarte lijst eerst naar de organisatie die de zwarte lijst bijhoudt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan zijn er vervolgstappen die u kunt zetten.