Vergroot contrast

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Politie, justitie, overheidsorganisaties en soms ook private partijen werken samen om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Hierbij verwerken zij vaak persoonsgegevens.

Voor de mensen van wie deze gegevens worden verwerkt, kan de privacyinbreuk groot zijn. Daarom moeten alle betrokken organisaties zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en zich aan de privacywetgeving houden.

Werkwijze bestrijding ondermijnende criminaliteit

Wat is ondermijnende criminaliteit precies, welke organisaties houden zich bezig met de bestrijding ervan, hoe werken zij samen en wat kan het effect hiervan zijn op mensen van wie gegevens worden verwerkt?

Lees verder: Werkwijze bestrijding ondermijnende criminaliteit

Aandachtspunten bestrijding ondermijnende criminaliteit

Gaat u als organisatie persoonsgegevens verwerken om ondermijnende criminaliteit te bestrijden? Bijvoorbeeld door gegevens uit te wisselen met andere organisaties? Dan is er een aantal punten in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarmee u in het bijzonder rekening moet houden.

Lees verder: Aandachtspunten bestrijding ondermijnende criminaliteit

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)

Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken en versnellen, heeft de wetgever het initiatief genomen voor een wettelijke regeling voor het delen van informatie binnen samenwerkingsverbanden van overheidsinstanties en private partijen. Dit is de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

Lees verder: Wetsvoorstel WGS

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Bestrijding van ondermijnende criminaliteit'