Vergroot contrast

Politie en justitie

Politie en justitie gebruiken gegevens van mensen om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat zij zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan.

Voor professionals

Algemene informatie over de AVG, de Richtlijn gegevensbescherming en de Wjsg en Wpg.

Lees meer over Voor professionals

Politie

Wanneer mag de politie gegevens opvragen, gebruiken en doorgeven?

Lees meer over Politie

Justitie

Hoe is de verwerking van gegevens voor de verschillende taken van justitie geregeld?

Lees meer over Justitie

Bijzondere opsporing

Welke gegevens verwerken de bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke marechaussee, Rijksrecherche en Teams Criminele Inlichtingen?

Lees meer over Bijzondere opsporing

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Waarmee moeten organisaties rekening houden bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit?

Lees meer over Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Europol en Eurojust

Welke persoonsgegevens verwerken Europol en Eurojust en wie houdt hier toezicht op?

Lees meer over Europol en Eurojust

Europese informatiesystemen

Welke persoonsgegevens wisselen de EU-lidstaten uit via welke informatiesystemen?

Lees meer over Europese informatiesystemen

Particuliere recherche

Welke regels gelden er voor particuliere recherchebureaus?

Lees meer over Particuliere recherche