Vergroot contrast

Nieuwe school

Wanneer een kind naar een nieuwe school gaat, wisselt de oude school gegevens uit met de nieuwe school. Ook vragen basisscholen soms gegevens van ouders als zij hun kind bij een (nieuwe) school inschrijven.

Onderwijskundig rapport

Stapt een leerling van de basisschool over naar de middelbare school of een andere basisschool? Dan is de basisschool verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen over de leerling. De school stuurt dit rapport vervolgens door aan de nieuwe school. Sommige scholen werken met een digitale versie van het onderwijskundig rapport. Dit wordt het overstapdossier genoemd.

Het onderwijskundige rapport bevat gevoelige informatie over het kind. Daarom is het belangrijk dat scholen zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De basisschool moet ouders informeren over het onderwijskundig rapport. Zo kunnen zij volgen welke gegevens van hun kind worden verwerkt en op welke manier.

Ouders hebben recht op inzage in het onderwijskundig rapport. Kloppen er persoonsgegevens van het kind in het rapport niet? Dan kunnen ouders vragen om aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming van deze gegevens.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Nieuwe school'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over privacy en de nieuwe school

 • Welke gegevens mag de basisschool in het onderwijskundig rapport opnemen?

  De basisschool mag alleen gegevens over de leerling in het onderwijskundig rapport opnemen die in de volgende categorieën vallen:

  • administratieve gegevens (zoals naam, adres en onderwijsnummer van de leerling);
  • gegevens over onderwijshistorie en leerresultaten (zoals een eventuele overstap tussen scholen en toetsresultaten);
  • gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van het kind (zoals het gedrag in de omgang en zijn/haar werkhouding);
  • gegevens over de eventuele extra begeleiding die het kind heeft gekregen of nodig heeft;
  • gegevens over de verzuimhistorie (ongeoorloofd verzuim van het kind in het jaar voorafgaand aan het onderwijskundig rapport).

   

 • Kan een school ouders verplichten om hun opleidingsgegevens te verstrekken als zij hun kind inschrijven?

  Als ouders hun kinderen inschrijven op een basisschool, kan de school de ouders vragen een ouderverklaring in te vullen. Deze verklaring geeft informatie over de opleiding van de ouders. Ouders zijn dit alleen verplicht als de school wil dat het kind in aanmerking komt voor een zogeheten gewicht.

  De gewichtenregeling in het basisonderwijs bepaalt hoeveel geld een basisschool krijgt voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. De gewichtenregeling kent geldbedragen toe aan leerlingen op basis van het opleidingsniveau van de ouders en het postcodegebied van de school.

  Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de gewichtenregeling.

Hulpmiddelen voor professionals