Vergroot contrast

Apps

Apps - kleine programma’s om op een smartphone of tablet te installeren - kunnen heel handig zijn. Apps zijn dan ook niet meer weg te denken. Maar er kleven ook privacyrisico’s aan. Apps hebben namelijk vaak toegang tot allerlei persoonlijke gegevens van hun gebruikers, die op hun smartphone of tablet staan. Bijvoorbeeld contacten, precieze locatie, creditcardgegevens, foto’s en video’s en login-gegevens van sociale media.

Ontwikkelaars van apps kunnen door het verwerken van deze gegevens nieuwe en innovatieve diensten bieden. Maar daarbij moeten zij zich wel aan de privacywetgeving houden. En voor gebruikers is het aan te raden om een app niet zomaar te installeren, maar eerst goed te kijken wat er precies met hun gegevens gebeurt.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Apps'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over apps

 • Welke risico’s brengen apps met zich mee voor mijn privacy?

  Apps brengen 3 risico’s met zich mee voor uw privacy als gebruiker: gebruik van uw persoonsgegevens zonder dat u hiervoor (geldige) toestemming heeft gegeven, gebruik van meer gegevens dan nodig is en slechte beveiliging. Deze risico’s gelden niet alleen voor gratis apps, maar net zo goed voor betaalde.

  Geen (geldige) toestemming

  Een app kan mogelijk zonder dat u dat weet of daarvoor toestemming heeft gegeven:

  • toegang tot uw persoonsgegevens hebben;
  • informatie op uw smartphone of tablet opslaan;
  • uw gebruik van apps op uw smartphone of tablet volgen;
  • de info over uw gebruik van apps delen met bijvoorbeeld adverteerders.

  Bovendien is er geen sprake van geldige toestemming door u een lange lijst algemene voorwaarden te laten accepteren. U moet duidelijke informatie krijgen over welke soorten gegevens de app precies gebruikt en voor welke doelen.

  Meer gegevens dan nodig

  Sommige apps gebruiken veel meer gegevens dan nodig is voor de werking van de app. Daarbij vragen apps soms veel vaker toegang tot uw smartphone of tablet dan nodig is. Kijk daarom als u een app installeert kritisch naar waarvoor de app allemaal toegang vraagt.

  Slechte beveiliging app

  Slechte beveiliging van de app kan ertoe leiden dat (gevoelige) persoonsgegevens in handen van anderen komen. Bijvoorbeeld doordat de app uw gegevens zonder versleuteling over internet verstuurt. Hierdoor kunnen anderen uw gegevens onderscheppen.

  App installeren

  Wilt u weten wat u kunt doen tegen deze privacyrisico's? Lees dan:

 • Welke privacyregels gelden voor apps?

  De belangrijkste privacyregels zijn dat de app:

  • u om toestemming vraagt voor het gebruik van uw persoonsgegevens vóórdat de app informatie van uw apparaat haalt of daarop informatie plaatst;
  • u apart toestemming vraagt voor de verschillende soorten persoonsgegevens die de app gebruikt;
  • duidelijke en begrijpelijke doelen aangeeft waarvoor de app uw gegevens gebruikt en deze doelen niet tussentijds wijzigt zonder uw toestemming;
  • uw gegevens niet langer bewaart dan voor deze doelen nodig is;
  • u de mogelijkheid geeft uw toestemming in te trekken, de app te de-installeren en de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen;
  • alleen gegevens verzamelt die echt nodig zijn voor de werking van de app;
  • uw persoonsgegevens voldoende beveiligt, zowel in technisch opzicht (bijvoorbeeld versleuteling van uw gegevens) als in organisatorisch opzicht (bijvoorbeeld wie toegang heeft tot uw gegevens);
  • vergezeld gaat van een leesbare, begrijpelijke en goed toegankelijke privacyverklaring.
 • Waar kan ik op letten als ik een app installeer?

  Lees eerst de privacyverklaring van de app via de appstore en eventueel reviews van andere gebruikers, niet alleen in de appstore zelf maar ook op internet. Zo kunt u kijken hoe de app omgaat met uw privacy. Daarnaast kunt u erop letten dat u niet meer gegevens afstaat dan nodig is.

  Privacyverklaring en reviews

  Bij het lezen van de privacyverklaring en reviews kunt u letten op de (wettelijke) privacyregels voor apps. De belangrijkste privacyregels zijn dat de app:

  • u om toestemming vraagt voor het gebruik van uw persoonsgegevens vóórdat de app informatie van uw apparaat haalt of daarop informatie plaatst;
  • u apart toestemming vraagt voor de verschillende soorten persoonsgegevens die de app gebruikt;
  • duidelijke en begrijpelijke doelen aangeeft waarvoor de app uw gegevens gebruikt en deze doelen niet tussentijds wijzigt zonder uw toestemming;
  • uw gegevens niet langer bewaart dan voor deze doelen nodig is;
  • u de mogelijkheid geeft uw toestemming in te trekken, de app te de-installeren en de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen;
  • alleen gegevens verzamelt die echt nodig zijn voor de werking van de app;
  • uw persoonsgegevens voldoende beveiligt, zowel in technisch opzicht (bijvoorbeeld versleuteling van uw gegevens) als in organisatorisch opzicht (bijvoorbeeld wie toegang heeft tot uw gegevens);
  • vergezeld gaat van een leesbare, begrijpelijke en goed toegankelijke privacyverklaring.

  Niet meer gegevens afstaan dan nodig

  Vaak moet u gegevens afstaan om een app of game goed te laten werken. Maar veel bedrijven verzamelen meer gegevens dan ze eigenlijk nodig hebben. Door de app dan te gebruiken, geeft u dus meer gegevens weg dan u misschien wilt.

  Meestal hebben apps en games wel een reden om de informatie te verzamelen. Het is alleen de vraag of deze extra functies reden genoeg zijn om uw privacy voor op te geven.

  Wilt u niet meer gegevens afstaan dan nodig is? Let dan hierop:

  • Wees kritisch en kijk bij het downloaden van een app goed naar de toestemmingen die de app wil. Een zaklamp-app heeft bijvoorbeeld niet uw contactgegevens of locatie nodig.
  • Weet dat u bij elke app de toegang tot bepaalde gegevens uit kunt zetten, ook als u de app al heeft geïnstalleerd. Kijk hiervoor in de instellingen van uw telefoon.
  • Zorg ervoor dat alle apparatuur die u gebruikt up-to-date is.
  • Klik niet zomaar op ‘accepteren’, kijk goed wat u precies accepteert. Doe dit zowel bij cookies als bij voorwaarden van apps.
  • Installeer apps vanuit betrouwbare bronnen, zoals de Google Playstore en de Apple app-store.

  Zie ook

 • Waar kan ik als ouder op letten bij een app voor kinderen?

  Bij apps voor kinderen zijn er, naast de privacyregels die gelden voor alle apps, enkele specifieke voorwaarden waaraan een app moet voldoen:

  • Ouders van minderjarige kinderen moeten toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens van hun kind. Een app mag bijvoorbeeld niet om een e-mailadres vragen zonder dat er toestemming is van de ouders.
  • Gegevens van kinderen onder de 16 jaar mogen niet worden gebruikt voor specifieke op een kind gerichte advertenties.
  • De informatie moet op een simpele manier worden aangeboden, met taalgebruik dat past bij de leeftijd van de kinderen waarop de app zich richt.
 • Hoe stel ik mijn smartphone of tablet zo veilig mogelijk in?

  Gebruikt u apps, dan kunt u enkele maatregelen nemen om uw smartphone of tablet zo veilig mogelijk in te stellen. U verkleint hiermee de privacyrisico’s van het gebruik van de apps.

  Updates

  Werk de geïnstalleerde apps altijd bij naar de nieuwste versie van de software. Vaak bevatten deze updates bescherming tegen nieuwe beveiligingsproblemen. De appstore geeft dit meestal automatisch aan. Bij de meeste apps kunt u ervoor kiezen om updates automatisch uit te laten voeren.

  Locatie

  Denk na of u locatiegegevens altijd ingeschakeld wilt hebben of alleen als u een specifieke app gebruikt. Dit kunt u per app instellen.

  Bluetooth

  Denk na of u Bluetooth altijd ingeschakeld wilt hebben of alleen als u een specifieke app gebruikt. Heeft u een iPhone, dan wordt Bluetooth met elke nieuwe update automatisch ingeschakeld. Met uw Bluetooth-signaal kunnen bijvoorbeeld winkels en winkelcentra uw verplaatsingen volgen. Controleer daarom na elke update de instelling.

  Adresboekgegevens

  Denk na of u adresboekgegevens altijd ingeschakeld wilt hebben of alleen als u een specifieke app gebruikt. Dit kunt u per app instellen.

  Toegang tot profiel

  Maakt u gebruik van een sociale netwerksite en vraagt een app u om toegang tot uw profiel? Denk dan na voordat u hiermee akkoord gaat.

  De app krijgt daarmee meestal toegang tot uw naam, profielfoto, geslacht, uw deelname aan sociale groepen, gebruikersnaam en gebruikers-ID. De app kan bovendien toegang krijgen tot gegevens die u op uw profiel heeft gepubliceerd. Soms geeft u zelfs toestemming aan de app om in uw naam bijdragen te posten op uw profiel.

  Ongebruikte apps

  De-installeer apps die u al een tijd niet meer heeft gebruikt.

  Antivirus

  Installeer een antivirus-app. Deze verkleint het risico op het installeren van kwaadaardige apps (malware).

  Internetgebruik

  Ga bewust om met het gebruik van internet op smartphones en tablets. Vooral als u uw bankzaken regelt op uw smartphone of tablet. Bijvoorbeeld als u vaak nieuwe apps uitprobeert.

  Toegangsbeveiliging

  Stel een pincode, wachtwoord of patroon in om uw smartphone of tablet beter te beschermen tegen onbevoegde toegang.

  Versleuteling

  Versleutel de opslag van gegevens op uw smartphone of tablet. Dit kan op de meeste smartphones of tablets via een knop in het installatiemenu.

  Pseudoniem

  Het is niet noodzakelijk uw volledige voor- en achternaam te gebruiken als naam van uw toestel. U kunt ook een pseudoniem kiezen.

 • Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

  Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door een app? Of door het besturingssysteem van uw smartphone of tablet? Ga dan eerst naar de ontwikkelaar van de app of van het besturingssysteem.

  Contact app-ontwikkelaar

  Het maakt niet uit of de app-ontwikkelaar in Nederland gevestigd is of in het buitenland. De Europese privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming) is van toepassing als de buitenlandse app-ontwikkelaar gebruikmaakt van apparatuur in Europa. Dat is bij smartphones en tablets het geval.  

  De contactgegevens van de app-ontwikkelaar zijn vaak te vinden via de app store of door te zoeken op internet naar de naam van de app. Ook kan de app-ontwikkelaar/opdrachtgever een website hebben met contactgegevens. Kunt u geen contactgegevens vinden, ga dan naar de ontwikkelaar van het besturingssysteem van uw smartphone of tablet.

  Contact besturingssysteem

  U vindt via onderstaande links informatie over de privacyinstellingen van uw besturingssysteem. Ook leest u hier hoe u contact opneemt als u een vraag of klacht heeft.

  Verdere stappen bij vraag of klacht

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de ontwikkelaar van de app of het besturingssysteem niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Publicaties