Vergroot contrast

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Voor deze doeleinden mogen zij persoonsgegevens verwerken, waaronder medische gegevens. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn om declaraties te kunnen afhandelen.

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om bepaalde medische gegevens van hun patiënten aan zorgverzekeraars door te geven. Hun medisch beroepsgeheim wordt in dat geval wettelijk doorbroken. Welke medische gegevens zorgverzekeraars mogen ontvangen, is vastgelegd in de ministeriële regelingen op grond van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet marktordening gezondheidszorg.

DBC's

Een voorbeeld van gegevens die zorgverleners aan zorgverzekeraars moeten doorgeven, zijn de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt. DBC’s worden gebruikt voor de declaratie van specialistische medische zorg.

Materiële controle

Zorgverzekeraars mogen een zogenoemde materiële controle uitvoeren. Dit houdt in dat zij controleren of een zorgverlener een gedeclareerde behandeling daadwerkelijk heeft uitgevoerd (rechtmatigheid). En of deze behandeling passend was gezien de zorgvraag (doelmatigheid).

Er geldt een strikte procedure voor het opvragen van aanvullende informatie bij de zorgverlener door de zorgverzekeraar als deze een materiële controle uitvoert.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Zorgverzekeraars'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over zorgverzekeraars

 • Mag mijn zorgverzekeraar mijn medisch dossier inzien?

  Alleen in uitzonderlijke gevallen heeft uw zorgverzekeraar recht op inzage in uw medisch dossier. Welke gevallen dit zijn, is wettelijk geregeld.

  Een voorbeeld is inzage bij een zogeheten materiële controle. Bij zo’n controle kijkt uw zorgverzekeraar onder meer of u de behandeling die uw zorgverlener declareert daadwerkelijk heeft gekregen. Er geldt een strikte procedure voor materiële controle. Uw zorgverzekeraar mag hierbij alleen in het uiterste geval uw medisch dossier inzien.

 • Heb ik recht om te weten voor welke behandeling het bedrag is dat op het declaratieoverzicht van mijn zorgverzekeraar staat?

  Ja, u heeft als patiënt het recht om te weten voor welke behandeling kosten zijn gedeclareerd door uw zorgaanbieder (zoals uw huisarts of specialist) en vergoed door uw zorgverzekeraar. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of terecht een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht.

  Uw zorgverzekeraar is verplicht informatie over uw behandeling(en) in begrijpelijke vorm op het declaratieoverzicht of de zorgnota te zetten.

  Privacy verzekerden

  Uw zorgverzekeraar mag gegevens over uw behandeling niet weglaten met als reden dat deze informatie om privacyredenen niet gegeven kan worden. Dat mag alleen als de declaratie niet gaat over uw eigen behandeling maar die van uw (meeverzekerde) gezinsleden, zoals uw kind.

 • Welke medische gegevens krijg ik te zien als ik de zorgverzekering van mijn kind betaal?

  Uw (minderjarige) kind is automatisch meeverzekerd voor de basisverzekering. Eventueel sluit u een aanvullende verzekering voor uw kind af. In principe heeft u als verzekeringnemer recht op informatie over de zorg die wordt gedeclareerd. Zo kunt u bijvoorbeeld beoordelen of terecht een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht.

  Minderjarige kinderen hebben echter ook recht op bescherming van hun privacy. Bijvoorbeeld wanneer een dochter de pil wil gebruiken zonder dat haar ouders dit weten. Dit kan worden opgelost door dan zo veel mogelijk gebruik te maken van zo algemeen mogelijke omschrijvingen.

 • Mag een opticien of hoorwinkel gegevens over mijn zorgverzekering inzien?

  Koopt u een bril of een gehoorapparaat? Dan mag de verkoper informatie over uw zorgverzekering opvragen. U kunt uw bril of gehoorapparaat namelijk mogelijk (deels) vergoed krijgen vanuit uw zorgverzekering.

  De verkoper bij de opticien of hoorwinkel zoekt informatie op over uw verzekeringspolis in een speciale database, VECOZO geheten. Uw zorgverzekeraar heeft hierin informatie over uw verzekering opgenomen.

  Ook mogen uw zorgverzekeraar en de opticien of hoorwinkel uw gegevens via deze database uitwisselen om declaraties efficiënt te kunnen afhandelen.

 • Kan ik bezwaar maken tegen het doorgeven van mijn DBC aan mijn zorgverzekeraar?

  Dat kan alleen als u een behandeling krijgt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). U kunt dan gebruikmaken van de privacyregeling ggz. Uw zorgverlener verstrekt in dat geval geen diagnosebehandelcombinatie (DBC) aan uw zorgverzekeraar bij het declareren van uw behandeling.

  Normaal staat er een DBC op de factuur voor uw behandeling. Uw zorgverzekeraar kan daarmee de rekening controleren. Maar vindt u dit een inbreuk op uw privacy, dan kunt u samen met uw zorgverlener een privacyverklaring ondertekenen.

  Uw zorgverlener dient de factuur samen met de verklaring in bij uw zorgverzekeraar. Op de factuur staat geen DBC. Vervolgens is een medisch adviseur verantwoordelijk voor de controle van de declaratie.

  Privacyverklaringen ggz

 • Mag mijn zorgverzekeraar om de verwijsbrief van mijn huisarts vragen als ik een privacyverklaring heb ingediend?

  Heeft u een privacyverklaring ingediend bij uw zorgverzekeraar voor de declaratie van uw GGZ-behandeling? Dan mag uw zorgverzekeraar u of uw behandelaar niet vragen om de verwijsbrief van uw huisarts. Hierin staat namelijk diagnose-informatie. En daarnaar mag uw zorgverzekeraar niet vragen als u een privacyverklaring heeft ingediend.

  Verkorte verwijsbrief

  Uw zorgverzekeraar mag wel vragen om de zogenoemde verkorte verwijsbrief. Hierin staat onder meer de code van uw huisarts. In de verkorte verwijsbrief staat géén diagnose-informatie.

 • Kan ik het verstrekken van de uitslag van mijn keuring aan mijn verzekeraar tegengaan?

  Bij medische keuringen heeft u zogeheten blokkeringsrecht. Dat houdt in dat u het recht heeft om als eerste kennis te nemen van de uitslag en de conclusies van het medisch onderzoek. Vervolgens kunt u zelf beslissen of de uitslag aan de opdrachtgever voor de keuring mag worden doorgegeven.

  Let op: het blokkeringsrecht is niet van toepassing op medische keuringen voor een baan waarvoor u al bent aangenomen, een burgerrechtelijke verzekering die u al heeft of een opleiding waartoe u al bent toegelaten. Ook geldt het blokkeringsrecht niet als dat in sectorspecifieke wetgeving expliciet is uitgesloten.

 • Mag mijn zorgverzekeraar gebruikmaken van DigiD?

  Ja, dat mag. Overheden en organisaties die een overheidstaak uitvoeren en daarbij het burgerservicenummer (BSN) in hun administratie mogen gebruiken, kunnen hun diensten aanbieden met DigiD. Uw zorgverzekeraar is zo’n organisatie die een overheidstaak uitvoert en uw BSN mag gebruiken.

  Diensten DigiD

  Met uw persoonlijke DigiD (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u zich identificeren en kunt u bijvoorbeeld online een vergunning of uittreksel aanvragen of uw belastingaangifte doen.

  Op de website van DigiD kunt u zien welke organisaties bij DigiD zijn aangesloten.

  Gegevens DigiD bekijken

  Wilt u uw bij DigiD geregistreerde persoonsgegevens bekijken? Dat kunt u doen door in te loggen via ‘Mijn DigiD’ op de website van DigiD.

 • Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over mijn zorgverzekeraar?

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over uw declaratieoverzicht of zorgnota? Bespreek uw vraag of klacht dan eerst met uw zorgverzekeraar.

  Komt u er niet uit?

  Lukt het niet om samen met uw zorgverzekeraar een oplossing te vinden? Dan kunt u een klacht over uw zorgverzekeraar indienen bij de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen).

  Ook kunt u een melding doen over uw zorgverzekeraar bij de NZa (Nederlandse zorgautoriteit).

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden

Hulpmiddelen voor professionals