Vergroot contrast

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om declaraties af te handelen. Zorgverzekeraars mogen hiervoor persoonsgegevens verwerken, waaronder medische gegevens.

Zorgverzekeraars krijgen deze medische gegevens van zorgverleners. Die zijn wettelijk verplicht om bepaalde medische gegevens van hun patiënten aan zorgverzekeraars door te geven. De zorgverleners doorbreken in dat geval hun medisch beroepsgeheim.

De medische gegevens die zorgverzekeraars mogen ontvangen, zijn vastgelegd in de ministeriële regelingen op grond van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet marktordening gezondheidszorg.

DBC's

Diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) zijn een voorbeeld van gegevens die zorgverleners moeten doorgeven aan zorgverzekeraars.

Zorginstellingen zoals ziekenhuizen gebruiken DBC’s. Zij houden met codes in een DBC alles bij over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt.

Met de DBC kan de zorginstelling de kosten van de medisch-specialistische zorg declareren bij de zorgverzekeraar.

Formele controle

Zorgverzekeraars mogen controleren of de zorgnota klopt. De zorgverzekeraar kijkt bij een formele controle bijvoorbeeld of de gedeclareerde zorg wel een onderdeel is van het verzekerd pakket.

Ook controleert de zorgverzekeraar of de zorgverlener de gedeclareerde zorg wel mag verlenen en of het gedeclareerde bedrag juist is. Als het nodig is, mogen zorgverzekeraars daarvoor medische gegevens gebruiken.

Materiële controle

Zorgverzekeraars mogen onder voorwaarden een materiële controle uitvoeren. Dit betekent dat zij controleren of een zorgverlener een gedeclareerde behandeling daadwerkelijk heeft uitgevoerd (rechtmatigheid). En of de behandeling paste bij de zorgvraag (doelmatigheid).

Er gelden strenge regels wanneer een zorgverzekeraar extra informatie vraagt aan de zorgverlener voor een materiële controle.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Zorgverzekeraars'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over zorgverzekeraars

 • Mag mijn zorgverzekeraar mijn medisch dossier inzien?

  Alleen in speciale gevallen mag uw zorgverzekeraar uw medisch dossier inzien. Wanneer dat mag, is wettelijk geregeld.

  Materiële controle

  Uw zorgverzekeraar mag onder voorwaarden een materiële controle uitvoeren. Bij zo’n controle kijkt uw zorgverzekeraar onder meer of u de behandeling die uw zorgverlener declareert daadwerkelijk heeft gekregen.

  Er gelden strenge regels voor materiële controle. Uw zorgverzekeraar mag hierbij alleen in het uiterste geval uw medisch dossier inzien.

 • Mogen mijn zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente mijn gegevens uitwisselen via VECOZO?

  Ja, dat mag. Uw zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente kunnen via de digitale omgeving van VECOZO berichten uitwisselen met uw zorgverleners. Bijvoorbeeld om zorg toe te wijzen of declaraties voor uw medische zorg af te handelen. Hierbij wisselen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten persoonsgegevens uit met zorgverleners.

  Opdrachtgevers

  De zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn opdrachtgevers van VECOZO. Zij schakelen VECOZO in om voor hen persoonsgegevens te verwerken.

  Dat betekent dat voor de privacywet uw zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente de verwerkingsverantwoordelijke is en VECOZO de verwerker.

  VECOZO is als verwerker niet zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat is en blijft uw zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente.

  Verwerkersovereenkomst

  Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten moeten een verwerkersovereenkomst met VECOZO afsluiten. Hierin leggen zij de gemaakte afspraken vast over de verwerking van persoonsgegevens door VECOZO. Bijvoorbeeld over de beveiliging van de gegevens.

  Afnemers

  Zorgaanbieders zijn afnemers van VECOZO. Omdat zij geen opdrachtgever zijn, hoeven zij geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met VECOZO.

 • Heb ik recht om te weten voor welke behandeling het bedrag is dat op het declaratieoverzicht van mijn zorgverzekeraar staat?

  Ja, u heeft als patiënt het recht om te weten voor welke behandeling uw zorgverlener, zoals uw huisarts of specialist, kosten heeft gedeclareerd. En die uw zorgverzekeraar heeft vergoed. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of u terecht een eigen bijdrage moet betalen.

  Uw zorgverzekeraar is verplicht informatie over uw behandeling(en) in begrijpelijke vorm op het declaratieoverzicht of de zorgnota te zetten.

  Privacy verzekerden

  Geeft uw zorgverzekeraar aan dat deze om privacyredenen de gegevens over uw behandeling weglaat? Dat mag niet. Dit mag alleen als de declaratie niet gaat over uw eigen behandeling, maar die van uw (meeverzekerde) gezinsleden, zoals uw kind.

 • Welke medische gegevens krijg ik te zien als ik de zorgverzekering van mijn kind betaal?

  Uw minderjarige kind is automatisch meeverzekerd bij uw basisverzekering. U kunt eventueel een aanvullende verzekering voor uw kind afsluiten. In principe heeft u als verzekeringnemer recht op informatie over de zorg die wordt gedeclareerd. Zo kunt u bijvoorbeeld beoordelen of u terecht een eigen bijdrage moet betalen.

  Maar minderjarige kinderen hebben ook recht op bescherming van hun privacy. Bijvoorbeeld wanneer een dochter de pil wil gebruiken zonder dat haar ouders dit weten. Dit kan worden opgelost door dan zo veel mogelijk gebruik te maken van zo algemeen mogelijke omschrijvingen.

 • Mag een opticien of hoorwinkel gegevens over mijn zorgverzekering inzien?

  Koopt u een bril of een gehoorapparaat? Dan mag de verkoper informatie over uw zorgverzekering opvragen. U kunt uw bril of gehoorapparaat namelijk mogelijk (deels) vergoed krijgen vanuit uw zorgverzekering.

  De verkoper bij de opticien of hoorwinkel zoekt informatie op over uw verzekeringspolis in een speciale database die VECOZO heet. Uw zorgverzekeraar heeft hierin informatie over uw verzekering opgenomen.

  Ook mogen uw zorgverzekeraar en de opticien of hoorwinkel uw gegevens via VECOZO uitwisselen om declaraties goed te kunnen afhandelen.

 • Kan ik bezwaar maken tegen het doorgeven van informatie over mijn behandeling aan mijn zorgverzekeraar?

  Dat kan alleen als u een behandeling krijgt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Maakt u bezwaar, dan geeft uw zorgverlener geen inhoudelijke informatie over uw behandeling (zoals uw diagnose) door aan uw zorgverzekeraar bij het declareren van uw behandeling.

  U maakt bezwaar door samen met uw zorgverlener de Privacyverklaring zorgprestatiemodel te ondertekenen.

  Uw zorgverlener dient de factuur samen met deze verklaring in bij uw zorgverzekeraar. Er staat dan geen inhoudelijke informatie over uw behandeling op de factuur, zoals uw diagnose of zorgvraagtype.

 • Mag mijn zorgverzekeraar om de verwijsbrief van mijn huisarts vragen als ik een privacyverklaring heb ingediend?

  Heeft u een privacyverklaring ingediend bij uw zorgverzekeraar voor de declaratie van uw ggz-behandeling? Dan mag uw zorgverzekeraar u of uw behandelaar niet vragen om de verwijsbrief van uw huisarts.

  In de verwijsbrief staat namelijk informatie over uw diagnose. En daar mag uw zorgverzekeraar niet naar vragen als u een privacyverklaring heeft ingediend.

  Verkorte verwijsbrief

  Uw zorgverzekeraar mag wel vragen om een verkorte verwijsbrief. In de verkorte verwijsbrief staat géén informatie over uw diagnose, maar wel bijvoorbeeld de code van uw huisarts.

 • Mag mijn zorgverzekeraar medische gegevens opvragen voor een machtiging?

  Voor de vergoeding van bepaalde medische behandelingen heeft u vooraf toestemming van uw zorgverzekeraar nodig. Deze toestemming wordt een machtiging of akkoordverklaring genoemd. Uw zorgverzekeraar mag hiervoor alleen uw medische gegevens opvragen wanneer deze strikt noodzakelijk zijn voor de beoordeling.

  Uw zorgverzekeraar moet goed aan u uitleggen waarom de gevraagde medische gegevens noodzakelijk zijn. En waarom het niet kan met minder informatie.

  Opvragen bij arts

  Als uw verzekeraar medische gegevens wil opvragen bij uw arts, dan is daarvoor uw toestemming nodig.

  Privacyverklaring ggz

  Heeft u een 'privacyverklaring ggz' ingediend bij uw zorgverzekeraar? Dan mag uw zorgverzekeraar niet vragen om diagnosegegevens om uw machtigingsaanvraag te beoordelen.

 • Kan ik voorkomen dat de uitslag van mijn keuring naar de verzekeraar gaat?

  Bij medische keuringen heeft u blokkeringsrecht. Dat betekent dat u het recht heeft om als eerste de uitslag en de conclusies van het medisch onderzoek te krijgen. Daarna kunt u zelf beslissen of de uitslag aan de opdrachtgever voor de keuring mag worden doorgegeven.

  Geen blokkeringsrecht

  Het blokkeringsrecht is niet van toepassing op medische keuringen voor:

  • een baan waarvoor u al bent aangenomen;
  • een burgerrechtelijke verzekering die u al heeft;
  • een opleiding waarbij u al bent toegelaten.

  Ook geldt het blokkeringsrecht niet als dat in sectorspecifieke wetgeving expliciet is uitgesloten.

 • Mag mijn zorgverzekeraar gebruikmaken van DigiD?

  Ja, dat mag. Overheden en organisaties die een overheidstaak uitvoeren en daarbij het burgerservicenummer (BSN) in hun administratie mogen gebruiken, kunnen hun diensten aanbieden met DigiD. Uw zorgverzekeraar is zo’n organisatie die een overheidstaak uitvoert en uw BSN mag gebruiken.

  Diensten DigiD

  Met uw persoonlijke DigiD (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u zich identificeren en kunt u bijvoorbeeld online een vergunning of uittreksel aanvragen of uw belastingaangifte doen.

  Op de website van DigiD kunt u zien welke organisaties bij DigiD zijn aangesloten.

  Gegevens DigiD bekijken

  Wilt u uw bij DigiD geregistreerde persoonsgegevens bekijken? Dat kunt u doen door in te loggen via ‘Mijn DigiD’ op de website van DigiD.

 • Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over mijn zorgverzekeraar?

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over uw declaratieoverzicht of zorgnota? Bespreek uw vraag of klacht dan eerst met uw zorgverzekeraar.

  Komt u er niet uit?

  Lukt het niet om samen met uw zorgverzekeraar een oplossing te vinden? Dan kunt u een klacht over uw zorgverzekeraar indienen bij de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen).

  Ook kunt u een melding doen over uw zorgverzekeraar bij de NZa (Nederlandse zorgautoriteit).

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden