Vergroot contrast

Vereniging en kerk

Verenigingen en kerken verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van hun leden. Ze hebben deze gegevens onder meer nodig om leden op de hoogte te houden van activiteiten. Ook zijn er situaties waarin ze persoonsgegevens aan andere leden en aan niet-leden kunnen doorgeven.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Vereniging en kerk'

Alle antwoorden op mijn vragenVereniging

 • Mag de vereniging mijn persoonsgegevens aan andere leden doorgeven?

  Ja, uw vereniging mag uw gegevens (zoals uw naam, adres en woonplaats) doorgeven aan bepaalde mensen binnen de vereniging. Dit is nodig om de vereniging draaiende te houden. De penningmeester bijvoorbeeld heeft uw gegevens nodig om de contributie te innen.

  Ledenlijst verstrekken

  Uw vereniging mag de ledenlijst niet zomaar verstrekken aan alle leden. Dit mag alleen als er een zogeheten gerechtvaardigd belang voor is. Bijvoorbeeld als het noodzakelijk is dat teamleden met elkaar kunnen afspreken om te gaan sporten.

  Verstrekt uw vereniging uw gegevens aan andere leden? Dan moet de vereniging u daarover informeren.

 • Mag de vereniging mijn persoonsgegevens aan bedrijven doorgeven voor reclame of sponsoring?

  Ja, dat mag. Maar uw vereniging moet u wel daarover informeren. Bijvoorbeeld via de website of het clubblad.

  Bovendien moet uw vereniging u een redelijke tijd de kans geven om verzet aan te tekenen.

  Zodra u verzet aantekent, moet uw vereniging direct stoppen met het doorgeven van uw gegevens.

  U hoeft niet te zeggen waarom u verzet aantekent. Uw vereniging mag geen vergoeding vragen om uw verzoek in behandeling te nemen.

 • Mag de vereniging mijn persoonsgegevens aan de gemeente doorgeven om subsidie te krijgen?

  Soms kan een vereniging verplicht zijn de ledenlijst door te geven aan de gemeente die een subsidie geeft. Maar de vereniging is dan niet verplicht om alle gegevens van de ledenlijst te verstrekken. Meestal is het voldoende om alleen de namen en woonplaatsen van de leden te verstrekken.

  Een voorwaarde om als vereniging subsidie te krijgen van de gemeente kan zijn dat een bepaald minimum aantal leden in deze gemeente woont. Om dit te controleren heeft de gemeente gegevens van de leden nodig.

 • Mag de vereniging mijn persoonsgegevens publiceren op internet?

  Ja, maar alleen op een afgeschermde internetpagina en als het is opgenomen in de doelstellingen van de vereniging. Heeft de ledenvergadering publicatie goedgekeurd? Dan hoeft de vereniging hiervoor geen expliciete toestemming aan de leden te vragen.

  De vereniging moet er wel voor zorgen dat niet zomaar iedereen de ledengegevens op internet kan inzien. Alleen leden mogen toegang hebben. Bijvoorbeeld door een verplicht wachtwoord en door de pagina’s met ledengegevens af te schermen voor zoekmachines.

 • Mag de vereniging een lijst op de website publiceren met leden die hun contributie nog niet hebben betaald?

  Nee, dat mag niet. Ook niet op een afgeschermd deel van de website van de vereniging dat alleen voor leden toegankelijk is.

  Het is niet nodig dat alle leden van de vereniging weten dat iemand zijn of haar contributie niet heeft betaald. De vereniging kan op andere manieren de openstaande contributie innen, die minder ingrijpend zijn voor de privacy van deze persoon. Bijvoorbeeld via een incassobureau.

 • Kan ik mijn persoonsgegevens bij de vereniging inzien en/of laten verbeteren of verwijderen?

  Ja, dat kan. U heeft het recht om uw gegevens bij uw vereniging in te zien. Ook kunt u vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen.

 • Waar kan ik terecht met vragen of klachten over het gebruik van mijn gegevens door de vereniging?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar uw vereniging zelf. Heeft u een klacht en komt u er samen met de vereniging niet uit? Dan zijn er vervolgstappen die u kunt zetten.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden

Alle antwoorden op mijn vragenKerk

 • Hoe komt de kerk aan mijn persoonsgegevens?

  De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) regelt dat. SILA krijgt uw gegevens van de gemeente en geeft ze door aan de kerk.

  SILA mag uw persoonsgegevens niet doorgeven aan de kerk als u:

  • geen lid (meer) bent van de betreffende kerk;
  • bezwaar heeft gemaakt tegen registratie van uw persoonsgegevens door SILA.

  Verstrekking stopt

  Op 1 maart 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen dat SILA in de toekomst geen informatie meer krijgt uit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. 

  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 21 maart 2017 geadviseerd over het wetsvoorstel dat de stopzetting van gegevens uit de BRP aan SILA regelt.

  In het regeerakkoord 2017-2021 is opgenomen dat een overgangsregeling gaat gelden voor verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP aan SILA. Wie nu geregistreerd staat, kan kiezen voor een opt-out. Nieuwe inschrijvingen vallen onder de nieuwe regels.

 • Mag de kerk mijn persoonsgegevens verstrekken?

  Ja, onder voorwaarden mag dit. Uw kerk mag uw persoonsgegevens doorgeven aan mensen die tot uw kerkgenootschap behoren. Uw persoonsgegevens doorgeven aan personen of organisaties buiten de kerk mag alleen als hiervoor een wettelijke basis is.

  Persoonsgegevens binnen kerk

  Uw kerk mag uw gegevens doorgeven aan de mensen uit uw kerk en hun gezinsleden. Bijvoorbeeld aan mensen die de activiteiten van de kerk organiseren.

  Persoonsgegevens buiten kerk

  Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan personen of organisaties buiten de kerk is een wettelijke basis nodig. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat op welke gronden een organisatie, zoals uw kerk, persoonsgegevens mag verstrekken aan de buitenwereld.

  De meest voorkomende grondslag is toestemming. Dat betekent dat uw kerk uw gegevens alleen buiten de kerk mag doorgeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Meer informatie vindt u bij Verstrekken van persoonsgegevens.

 • Mag de kerk mijn persoonsgegevens op internet publiceren?

  Ja, maar alleen op een afgeschermde internetpagina en als dat is opgenomen in de doelstellingen van de kerk.

  Afgeschermd betekent dat de kerk ervoor moet zorgen dat niet zomaar iedereen deze gegevens op internet kan inzien. Alleen leden mogen toegang hebben. Bijvoorbeeld door een verplicht wachtwoord en door de pagina’s met ledengegevens af te schermen voor zoekmachines.

  Let op: als u niet wilt dat uw persoonsgegevens op de internetpagina van de kerk staan, dan kunt u de kerk vragen uw gegevens van internet te verwijderen.

 • Kan ik mijn persoonsgegevens bij de kerk inzien en/of laten verbeteren of verwijderen?

  Ja, dat kan. U heeft het recht om uw gegevens bij uw kerk in te zien. Ook kunt u vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen. Tot slot kunt u zich bij de kerk laten uitschrijven.

  Uitschrijven Rooms-Katholieke kerk

  Op de website van de Rooms-Katholieke Kerk vindt u informatie hoe u zich kunt laten uitschrijven.

  Uitschrijven Protestantse Kerk

  U kunt zich laten uitschrijven uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) door een brief met handtekening te sturen aan de kerkenraad van de PKN-gemeente waar u staat ingeschreven. Sommige PKN-gemeenten hebben een formulier op hun website staan waarmee u zich kan laten uitschrijven.

 • Waar kan ik terecht met vragen of klachten over het gebruik van mijn gegevens door de kerk?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de kerk zelf. Heeft u een klacht en komt u er samen met de kerk niet uit? Dan zijn er vervolgstappen die u kunt zetten.