Vergroot contrast

Kredietwaardigheid en inkomen

Sommige bedrijven leveren producten en diensten op krediet. Dat betekent dat klanten hun rekeningen pas achteraf betalen. Zulke bedrijven zijn bijvoorbeeld banken, postorderbedrijven en telecomaanbieders. Deze bedrijven willen graag zo min mogelijk risico lopen dat klanten hun rekeningen niet betalen. Daarom toetsen zij vaak eerst de zogeheten kredietwaardigheid van een mogelijke klant.

Handelsinformatiebureaus

Om iemands kredietwaardigheid te toetsen, maken bedrijven vaak gebruik van gegevens die zijn verzameld door handelsinformatiebureaus. Deze bureaus zijn gespecialiseerd in het achterhalen van financiële gegevens van mensen.

Inkomensgegevens opvragen

Een bedrijf kan ook zelf naar iemands inkomensgegevens vragen. Bijvoorbeeld een makelaar of woningcorporatie om te beoordelen of deze persoon de huur kan betalen. Of juist niet te veel verdient voor een (sociale) huurwoning.

Incassobureau en gerechtsdeurwaarder

Klanten die hun rekeningen niet betalen, komen vroeg of laat in aanraking met een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder.

Gerechtsdeurwaarders kennen 2 soorten werkzaamheden. Zij kunnen optreden als incassobureau, om geld te innen. Of als openbaar ambtenaar, om dagvaardingen uit te brengen. In het tweede geval heeft een deurwaarder meer bevoegdheden.

Ook incassobureaus en gerechtsdeurwaarders die optreden als incassobureau zijn vaak opdrachtgever van handelsinformatiebureaus. Zij vragen aan deze bureaus bijvoorbeeld om het inkomen van niet-betalende klanten te achterhalen, hun bankrekeningnummer en hun werkgever of uitkeringsinstantie.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Kredietwaardigheid en inkomen'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over inkomen en schulden

 • Mag een woningcorporatie naar mijn inkomen vragen als ik mij inschrijf?

  Een woningcorporatie mag vragen wat uw inkomen is. Bijvoorbeeld omdat u voor sommige woningen niet te veel mag verdienen. Maar de woningcorporatie mag uw inkomensgegevens pas vragen en vastleggen op het moment dat dat echt nodig is. En dus niet eerder, bijvoorbeeld omdat het handig is voor de woningcorporatie om alvast te hebben.

  Gegevens over uw inkomen zijn gevoelige persoonsgegevens. Woningcorporaties moeten hier zorgvuldig mee omgaan.

  Vraagt de woningcorporatie om een inkomensverklaring als u zich wilt inschrijven? Dan moet de woningcorporatie goed kunnen uitleggen waarom dat in die fase al nodig is.

  Is er geen goede reden? Bijvoorbeeld omdat u uw inkomensgegevens net zo goed pas kunt doorgeven als u daadwerkelijk een woning krijgt toegewezen? Of omdat niet voor alle huurders een inkomenseis geldt?

  Dan mag de woningcorporatie niet naar uw inkomen vragen als u zich inschrijft.

  Indicatie van inkomen

  Sommige woningcorporaties willen voorkomen dat mensen zich inschrijven voor te dure woningen. In dat geval zou een woningcorporatie alleen om een indicatie van het inkomen kunnen vragen als iemand zich inschrijft. Maar ook daarbij moet de woningcorporatie goed kunnen uitleggen waarom dat noodzakelijk is.

 • Mag een makelaar naar mijn inkomen vragen als ik een woning wil huren?

  Ja, dat mag. Gaat u (waarschijnlijk) een huurovereenkomst tekenen? In deze fase kan de makelaar u vragen om aanvullende gegevens. Hiermee kan de makelaar beoordelen of u de huur kunt betalen.

  Wat mag de makelaar vragen?

  De makelaar mag de volgende gegevens aan u vragen:

  • Gegevens over uw inkomen. Bijvoorbeeld uw salarisstrook. Of een bankafschrift waaruit blijkt dat u salaris heeft gekregen.
  • Een verhuurdersverklaring. Dat is een verklaring die uw huidige woningverhuurder invult. In de verklaring staat bijvoorbeeld of u de huur op tijd heeft betaald, of u een huurachterstand heeft en of u overlast heeft veroorzaakt.
  • Gegevens over uw burgerlijke staat (huwelijk of geregistreerd partnerschap). De makelaar wil dit weten omdat uw partner medehuurder kan zijn.

  Wat mag de makelaar niet vragen?

  De makelaar mag niet vragen naar:

  • Uw burgerservicenummer (BSN). Het BSN mag alleen verwerkt worden als er in een wet staat dat dit mag.
  • Uw nationaliteit of ras.
 • Mag mijn energieleverancier mijn gegevens aan de schuldhulpverlening doorgeven?

  Ja, dat mag als u uw energierekening niet op tijd betaalt. Uw energieleverancier mag dan onder bepaalde voorwaarden uw persoonsgegevens doorgeven aan een instantie voor schuldhulpverlening.

  Betalingsherinnering

  De energieleverancier of netbeheerder moet u eerst een betalingsherinnering sturen. Hierbij moet uw leverancier of beheerder aanbieden om uw gegevens door te geven aan een instantie voor schuldhulpverlening. Dit mag alleen als u hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Het gaat om de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw klantnummer;
  • de hoogte van uw schuld.

  Maakt u gebruik van schuldhulpverlening, dan wordt uw energie niet afgesloten.

  Uitzondering in de winterperiode

  In de winterperiode (van 1 oktober tot 1 april) mag uw energieaansluiting in principe niet worden afgesloten. Tenzij u niet reageert op het aanbod voor schuldbemiddeling. Dan is de energieleverancier of netbeheerder verplicht uw gegevens door te geven aan een instantie voor schuldhulpverlening. Uw toestemming is hiervoor niet nodig.

  Maakt u vervolgens geen gebruik van de aangeboden schuldhulpverlening of komt u de afspraken niet na? Dan kan uw energie alsnog worden afgesloten.

  Meer informatie energieschuld

  Kunt u uw energierekening niet betalen? Op ACM ConsuWijzer leest u wat u kunt doen als u betalingsproblemen heeft.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over kredietwaardigheid

 • Wat houdt het toetsen van mijn kredietwaardigheid in?

  Dit houdt in dat een bedrijf controleert of u in staat bent om uw rekeningen te betalen. Bijvoorbeeld als u een lening wilt afsluiten, iets op afbetaling wilt kopen of een gsm-abonnement aanvraagt. Uit de gegevens kan bijvoorbeeld naar voren komen dat u een betalingsachterstand heeft bij een ander bedrijf. Het bedrijf kan u dan als klant weigeren.

  BKR en handelsinformatiebureaus

  Bedrijven toetsen uw kredietwaardigheid met gegevens over u die zijn verzameld door Bureau Krediet Registratie (BKR) of handelsinformatiebureaus.

  Bij BKR staat geregistreerd bij welke bedrijven, zoals een bank of een postorderbedrijf, u een krediet heeft afgesloten. Bijvoorbeeld een lening of creditcard. Ook staat er hoe hoog dat krediet is en of u de aflossingen op tijd betaalt.

  Handelsinformatiebureaus verzamelen gegevens over bedrijven en particulieren. Maar zij mogen niet zomaar allerlei gegevens over u verzamelen en doorgeven. Dat mag alleen wanneer zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Hoe komen handelsinformatiebureaus aan mijn gegevens?

  Handelsinformatiebureaus maken onder meer gebruik van openbare bronnen en algemene statistische gegevens over uw woonomgeving. Maar handelsinformatiebureaus mogen niet overal uw gegevens vandaan halen.

  Openbare bronnen

  Handelsinformatiebureaus zoeken gegevens over u via bijvoorbeeld de volgende openbare bronnen:

  • de Kamer van Koophandel;
  • het Kadaster (gegevens over uw woning en de eventuele hypotheek);
  • het Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS);
  • het Centraal Insolventieregister.
   Dit register bevat de gegevens van faillissementen, surseance (uitstel) van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen.

  Algemene statistische gegevens

  Handelsinformatiebureaus kunnen bijvoorbeeld ook kijken naar wat in uw woonomgeving het gemiddelde inkomen, aantal kinderen per gezin en waarde van de auto is.

  Uitzonderingen gegevens achterhalen

  Uw werkgever of uitkeringsinstantie mag niet zonder uw toestemming gegevens over uw salaris of uitkering doorgeven aan een handelsinformatiebureau.

  Handelsinformatiebureaus mogen vragen naar uw actuele adres, bijvoorbeeld bij uw buren of buurtgenoten, om contact met u te kunnen opnemen. Maar uw buren zijn niet verplicht om antwoord te geven. Doorvragen mag niet.

  Een handelsinformatiebureau mag niet bij uw buren of anderen informeren naar bijvoorbeeld uw inkomen, uw werkgever, hoe vaak u op vakantie gaat of de auto waarin u rijdt.

  Klacht over handelsinformatiebureau

  Heeft u een klacht over een handelsinformatiebureau? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de krediettoets die het bureau heeft uitgevoerd? Ga met uw vragen of klachten eerst naar het handelsinformatiebureau zelf.

  Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). Is een bureau niet aangesloten bij de NVH, dan kunt u naar de rechter gaan.

 • Wanneer word ik geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR)?

  U wordt geregistreerd in een centraal register bij BKR zodra een bedrijf dat is aangesloten bij BKR u een krediet heeft verleend. Bijvoorbeeld een lening, creditcard of klantenkaart met de mogelijkheid om rood te staan. Banken zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan een stelsel van kredietregistratie zoals het  BKR. Maar ook andere bedrijven die krediet verlenen, zoals postorderbedrijven, zijn aangesloten bij BKR.

  Wilt u een krediet bij een bedrijf dat is aangesloten bij BKR? Dan vraagt dit bedrijf uw gegevens op bij BKR. Besluit het bedrijf u een krediet te verlenen, dan meldt het dit aan BKR. Vervolgens registreert BKR uw krediet in het centrale register. Heeft u een betalingsachterstand, dan moet het bedrijf dit aan BKR doorgeven.

  Verwijderen BKR-registratie

  Uw registratie bij BKR blijft staan zo lang uw krediet loopt. Is uw krediet beëindigd, dan gaat de bewaartermijn in. Uw gegevens blijven dan nog 5 jaar zichtbaar. Bij uw gegevens staat vermeld dat het een afgelopen krediet is en per wanneer dit is gestopt. Uw gegevens verdwijnen automatisch uit het centrale register als de bewaartermijn van 5 jaar voorbij is.

  Meer informatie BKR

  Voor meer informatie over BKR kunt u terecht op de BKR-website.

 • Hoe krijg ik inzage in mijn gegevens bij BKR en wat doe ik als ze niet kloppen?

  Een verzoek om uw gegevens bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in te zien kunt u online doen of bij uw bank.

  Online

  Bij Opvragen gegevens op de BKR-website leest u hoe u online inzage in uw gegevens vraagt. 

  Bij uw bank

  U kunt uw BKR gegevens desgewenst ook opvragen bij uw eigen bank.

  Gegevens wijzigen

  Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd en kloppen die volgens u niet? Dan kunt u vragen uw gegevens aan te passen. Dit doet u bij de organisatie die uw gegevens heeft aangemeld bij BKR, bijvoorbeeld de bank waar u een lening heeft.   

  Kunt u het niet eens worden met deze organisatie over uw BKR-registratie? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie van BKR.

 • Mag een telecomaanbieder mij een gsm-abonnement weigeren bij een negatieve kredietscore op mijn adres?

  Ja, dat mag. Een telecomaanbieder kan slechte ervaringen hebben met betalingen op een bepaald adres. Ook als dit niets met u te maken heeft, staat het de telecomaanbieder vrij om u als klant te weigeren.

  Inkomensgegevens verstrekken

  Vraagt u een gsm-abonnement aan, dan kan de telecomaanbieder een krediettoets aanvragen bij een handelsinformatiebureau. Levert uw adres bij deze toets een negatieve kredietscore op? Dan kan het handelsinformatiebureau u om aanvullende informatie vragen over uw inkomen.

  U bent niet verplicht om uw inkomensgegevens te verstrekken. Maar weigert u, dan loopt u wel kans dat u geen abonnement krijgt. U kunt ook bij het handelsinformatiebureau aangeven dat het uw inkomensgegevens uitsluitend mag gebruiken voor het aangevraagde abonnement. Het bureau mag uw gegevens dan niet bewaren.