Vergroot contrast

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft veel taken, zoals belastingen innen en toeslagen verstrekken. Bijvoorbeeld huurtoeslag. Om deze taken te kunnen uitvoeren, beschikt de Belastingdienst over veel informatie van mensen. Voor het grootste deel gaat het om financiële gegevens. Zoals gegevens over iemands inkomen.

Omdat financiële gegevens gevoelige persoonsgegevens zijn, heeft de Belastingdienst een geheimhoudingsplicht. Dit is in de wet vastgelegd. Deze plicht houdt in dat de Belastingdienst fiscale gegevens vertrouwelijk moet behandelen. Ook mag de Belastingdienst de gegevens niet zomaar aan iedereen doorgeven. Aan wie de Belastingdienst persoonsgegevens mag verstrekken, is wettelijk geregeld.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Belastingdienst'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over de Belastingdienst

 • Mag mijn verhuurder een inkomensverklaring van mij eisen als ik bezwaar maak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Ja, dat mag. Krijgt u als huurder een inkomensafhankelijke huurverhoging maar is uw inkomen gedaald? Dan kunt u huurverlaging aanvragen bij uw verhuurder door bezwaar te maken tegen deze verhoging.
   
  Om de huurverlaging aan te vragen, bent u wettelijk verplicht om de volgende stukken aan uw verhuurder te geven:

  • Een inkomensverklaring (een zogeheten IB60-formulier) van alle bewoners van uw woning.
  • Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. Als aanvrager heeft u schriftelijke toestemming nodig van uw meerderjarige medebewoners om het uittreksel bij de gemeente aan te vragen.

  U bent verplicht om uw inkomensgegevens door te geven aan uw verhuurder op grond van de Regeling gegevensverstrekking bij huurverlaging van 23 april 2013.