Vergroot contrast

OV-chipkaart

De OV-chipkaart is het verplichte betaalmiddel in het openbaar vervoer. Er zijn 2 verschillende kaarten: een persoonlijke OV-chipkaart en een anonieme OV-chipkaart. Het gebruik van de persoonlijke OV-chipkaart levert veel informatie op over het reisgedrag van individuele reizigers, zoals wie op welke tijdstip waar heeft gereisd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt eisen aan het gebruik van deze gegevens. De vervoersbedrijven moeten zich bij de OV-chipkaart dan ook houden aan de voorwaarden vanuit de Wbp.

De vervoersbedrijven mogen slechts een beperkt aantal individuele reisgegevens gebruiken om klanten persoonlijk te benaderen. Zij mogen dit alleen doen met als doel de maatschappelijk gewenste groei van het aantal reizigers in het OV en spreiding van reizigers buiten de spits. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geoordeeld dat dit gebruik in overeenstemming is met de Wbp.

Reizigers kunnen altijd aangeven niet meer persoonlijk benaderd te willen worden. Voor overige direct marketing moeten de OV-bedrijven hun klanten vooraf toestemming vragen voor het gebruik van hun reisgegevens.

Verder kunnen de vervoersbedrijven gebruikmaken van gegevens die zijn samengevoegd en geanonimiseerd. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er op welke tijdstippen op een bepaald traject reizen. Hiermee kunnen de bedrijven onder meer vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'OV-chipkaart'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over de OV-chipkaart

 • Welke gegevens van mij mogen OV-bedrijven gebruiken voor marketing?

  OV-bedrijven mogen een beperkt aantal gegevens die zij verzamelen via uw OV-chipkaart gebruiken om u persoonlijk te benaderen:

  • hoe vaak u reist;
  • hoe lang uw laatste reis geleden is;
  • of u binnen of buiten de spits reist;
  • de trajecten die u het vaakst reist;
  • de stations waar u het vaakst komt.

  De NS gebruikt daarnaast de zogeheten reisopbrengst. Dit is het totale bedrag per maand dat u op saldo bij de NS heeft gereisd.

  De OV-bedrijven kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u te informeren over wijzigingen op stations en trajecten.

  Afmelden

  Wilt u niet dat OV-bedrijven u benaderen, dan kunt u zich hiervoor afmelden. De OV-bedrijven moeten hierover duidelijke informatie geven en een makkelijke procedure bieden om u af te melden.

  Anonieme ov-chip

  Heeft u een anonieme OV-chipkaart, dan mag u ervan uitgaan dat de OV-bedrijven geen enkel gegeven van u verzamelen. Laadt u bijvoorbeeld uw saldo op via de website van een OV-bedrijf? Het OV-bedrijf mag uw e-mailadres dan niet bewaren.