Vergroot contrast

Temperaturen, gezondheidscheck en contactgegevens

Tijdens de coronacrisis wilt u als organisatie wellicht toegangscontroles houden. En daarbij de lichaamstemperatuur meten van uw werknemers, bezoekers of klanten voordat zij toegang krijgen tot uw pand. Of u bent ondernemer met een contactberoep of in de horeca. U moet dan een gezondheidscheck doen bij uw klanten, ook wel checkgesprek genoemd. En u moet vragen of u hun contactgegevens mag registreren. Wat mag wel en niet in deze situaties om coronabesmettingen tegen te gaan?

Temperaturen tijdens corona

Temperaturen is niet zomaar toegestaan. Meestal verwerkt u hiermee namelijk medische gegevens. En dat valt onder de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.

Zie verder: Waarom valt temperaturen als toegangscontrole meestal onder de AVG?

Medische gegevens verwerken

Iemands temperatuur is een medisch gegeven. En dat is een bijzonder persoonsgegeven. Het is meestal verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering in de wet staat.

De enige uitzondering die in deze situatie zou kunnen gelden, is als de persoon die u wilt temperaturen hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft. Maar let op: toestemming geldt lang niet altijd, omdat deze vaak niet vrij zal zijn. Toestemming vragen kan bijvoorbeeld niet als u werkgever bent.

Is temperaturen nuttig?

Naast de privacybezwaren zijn er twijfels over de effectiviteit van temperaturen. Het RIVM geeft aan dat bij slechts een klein deel van de besmettingen sprake is van verhoging. Dat betekent dat bij temperaturen het merendeel van de besmettingen niet in beeld komt.

Registratie contactgegevens horeca en contactberoepen

Horecazaken en ondernemers met een contactberoep, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn tijdelijk verplicht om hun klanten te vragen of zij hun contactgegevens mogen registreren. Maar klanten zijn niet verplicht om hun contactgegevens af te staan.

Zie verder:

Gezondheidscheck tijdens corona

Bent u ondernemer met een contactberoep? Of ondernemer in de horeca? Dan moet u uw klanten een aantal vragen stellen voordat zij bij u naar binnen mogen. Dit wordt ook wel gezondheidscheck of checkgesprek genoemd.

Let op: u mag uw klanten naar hun gezondheid vragen, maar de antwoorden niet registreren. Ook mag u bij een online reservering deze vragen niet stellen.

Zie verder:

Over deze informatie

Nieuwe vragen en ontwikkelingen kunnen voor de AP reden zijn om de informatie over corona en privacy aan te vullen en aan te scherpen. Hou dit dossier in de gaten om op de hoogte te blijven.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Informatie- en Meldpunt Privacy.

Bekijk binnen het onderwerp Temperaturen, gezondheidscheck en contactgegevens

Alle antwoorden op mijn vragenAlgemene vragen over temperaturen tijdens corona

 • Waarom valt temperaturen als toegangscontrole meestal onder de AVG?

  Iemands temperatuur is een persoonsgegeven. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt persoonsgegevens die geautomatiseerd worden verwerkt. Ook beschermt de AVG persoonsgegevens die bestemd zijn om in een bestand opgenomen te worden (of daar al in zitten). Bij temperaturen als toegangscontrole zal een van deze twee meestal het geval zijn.

  Organisaties meten immers niet voor niets. De uitkomsten zullen vaak moeten worden doorgegeven en ergens worden geregistreerd om iemand toegang te geven of te weigeren. 

  Systemen waarbij poortjes opengaan, waarbij groen licht wordt gegeven of die op basis van de meetgegevens op een andere manier geautomatiseerd iets doen, vallen ook onder de bescherming van de AVG.

  Alleen temperatuur aflezen

  Gaat het alleen gaat om het aflezen van de temperatuur op een thermometer, dus zonder (de bedoeling om) deze meetgegevens te bewaren (door te geven, te registreren)? En zonder een automatische verwerking (poortjes die openen, groen licht)?

  Dan valt dat aflezen op zichzelf niet onder de bescherming van de AVG. En dus ook niet onder het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Zo valt het niet onder de AVG als u uw werknemers, bezoekers of klanten enkel de gelegenheid geeft om hun eigen temperatuur te meten.

  Toch inbreuk mogelijk

  Let op: wanneer iets niet onder de AVG valt omdat er alleen gemeten wordt en niet geregistreerd of geautomatiseerd, betekent dat niet dat er dus ook geen privacybezwaren aan kunnen zitten.

  De privacyinbreuk kan ook groot zijn als iemand bijvoorbeeld na een temperatuurmeting niet naar binnen mag (wordt tegengehouden door bijvoorbeeld een beveiliger) en een hele rij wachtenden dat kan zien. En hieruit mogelijk conclusies trekt over de gezondheid van deze persoon.

  Andere grondrechten
  De AVG biedt dan geen bescherming. En de Autoriteit Persoonsgegevens kan hier dan ook niet tegen optreden. Toch kan het wel degelijk een onrechtmatige inbreuk zijn op het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Ook kan de bescherming van andere grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam, nadrukkelijk in het geding zijn. Afhankelijk van hoe het is ingericht, kan het enkel meten van temperatuur dus wel degelijk ook onrechtmatig zijn.

  Meer informatie over mensenrechten en het coronavirus vindt u op de website mensenrechten.nl

 • Mag ik iemand temperaturen als diegene daarvoor toestemming geeft?

  Ja, dat mag als iemand uitdrukkelijk toestemming geeft. Maar die persoon moet dan wel vrij zijn om toestemming te kunnen geven of weigeren. Dat is lang niet in elke situatie zo. Bijvoorbeeld in een arbeidsrelatie kan dat niet.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van werkgevers & werknemers over temperaturen tijdens corona

 • Mag mijn werkgever mijn temperatuur opnemen tijdens de coronacrisis?

  Nee. Het opmeten en registreren van uw temperatuur door uw werkgever is ook tijdens de coronacrisis ten strengste verboden. Uitsluitend een bedrijfsarts mag gezondheidstests doen. En uw gezondheidsgegevens verwerken.

  Toestemming telt niet

  Zelfs als u als werknemer toestemming heeft gegeven om uw temperatuur op te meten en te registreren, is dit niet toegestaan. Dit omdat er vanwege de arbeidsrelatie geen sprake is van gelijkwaardigheid. U kunt zich als werknemer onder druk gezet voelen om toestemming te geven.

  Bezoeker

  Brengt u voor uw werk een bezoek aan een andere organisatie? Dan mag die organisatie uw temperatuur niet opmeten en registreren. Ook niet als u daarvoor toestemming geeft. Ook hier is namelijk geen sprake van gelijkwaardigheid.

  Bijvoorbeeld wanneer u als chauffeur een lading wilt lossen. En de organisatie uw temperatuur wil opnemen voordat u het terrein op mag. U kunt zich dan gedwongen voelen om mee te werken. Omdat uw werkgever van u verlangt dat u de lading lost.

  Klachten

  Wil uw werkgever of de onderneming die u als werknemer bezoekt uw temperatuur opmeten en registreren? Neem dan contact op met uw Ondernemingsraad (OR) en/of de functionaris gegevensbescherming (FG) of privacycontactpersoon van uw organisatie.

  Stopt het niet per direct? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Zie ook: Mijn privacy bij ziekte.

  Alleen temperaturen

  Meestal wordt niet alleen uw temperatuur opgemeten, maar gebeurt daar vervolgens ook iets mee. Uw werkgever meet immers niet voor niets.

  Het doel van uw werkgever is om u toegang te geven of te weigeren. Daartoe moet uw temperatuur meestal worden doorgegeven of ergens worden geregistreerd. Zodat er bijvoorbeeld een poortje kan opengaan om u door te laten.

  Maar wordt uw temperatuur echt alleen afgelezen? En gebeurt daar verder niets mee? Dan is de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), niet van toepassing.

  Het kan dan nog steeds een inbreuk op uw privacy zijn. Alleen kan de Autoriteit Persoonsgegevens dan niets voor u doen. Zie verder: Waarom valt temperaturen als toegangscontrole meestal onder de AVG?

 • Mag ik als werkgever mijn werknemers temperaturen als zij daarvoor toestemming geven?

  Nee, dat mag niet. U mag geen medische gegevens van uw werknemers verwerken. En dus hun temperatuur niet opmeten en vervolgens registreren of geautomatiseerd verwerken. Zelfs als uw werknemers of uw OR uitdrukkelijke toestemming geven om te temperaturen, mag u dit niet doen.

  Vanwege de arbeidsrelatie is er namelijk geen sprake van gelijkwaardigheid. En dus kunnen uw werknemers niet in vrijheid toestemming geven. Zij kunnen zich onder druk gezet voelen om dit te doen. En dan geldt de toestemming niet.

  Alleen temperatuur opmeten

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt niet als alleen de temperatuur wordt opgemeten en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.

  Maar let op: ook al is de AVG niet van toepassing, de inbreuk op iemands privacy kan toch groot zijn. Zie verder: Waarom valt temperaturen als toegangscontrole meestal onder de AVG?

 • Mag ik mijn medewerkers verplichten om hun eigen temperatuur op te nemen of mee te werken aan uitsluitend temperaturen?

  Wilt u uw medewerkers zelf hun temperatuur laten opmeten? Of wilt u alleen hun temperatuur (laten) meten, zonder daar iets mee te doen (dus de temperatuur niet registreren of automatisch verwerken)?

  Of u dit mag, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet beoordelen. Deze situatie staat namelijk los van de bescherming van persoonsgegevens. Het hangt ervan af wat wel en niet mag in arbeidsverhoudingen. Hiervoor moet u naar het arbeidsrecht kijken.

  Toch inbreuk mogelijk

  Let op: wanneer iets niet onder de AVG valt omdat er alleen gemeten wordt en niet geregistreerd of geautomatiseerd, betekent dat niet dat er dus ook geen privacybezwaren aan kunnen zitten.

  Zie verder: Waarom valt temperaturen als toegangscontrole meestal onder de AVG?

 • Mag ik mijn medewerkers verplichten thuis te werken, zich ziek te melden of de bedrijfsarts in te schakelen?

  Laat u de temperatuur van uw medewerkers opmeten? Bijvoorbeeld door henzelf? En wilt u dat uw medewerkers zelf ingrijpen als hun temperatuur niet goed is?

  Of u dit mag, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet beoordelen. Deze situatie staat namelijk los van de bescherming van persoonsgegevens. Het hangt ervan af wat wel en niet mag in arbeidsverhoudingen. Hiervoor moet u naar het arbeidsrecht kijken.

  Registratie

  Bedenk echter wel dat aan dit soort zaken vaak enigerlei vorm van registratie te pas komt. Wordt de temperatuur gemeten met de bedoeling daar allerlei gevolgen aan te verbinden?

  Dan zal er al snel sprake zijn van verboden verwerking van bijzondere persoonsgegevens (medische gegevens) in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Instructies opvolgen

  Uw medewerkers kunnen instructies opvolgen als dat kan zonder dat er sprake is van verboden verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

  Naar verwachting komt het er in de praktijk op neer dat het aan de medewerker zelf is om verantwoordelijkheid te nemen en consequenties te verbinden aan de uitkomst van de meting. Al dan niet vanwege een instructie en al dan niet in overeenstemming daarmee.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van zorginstellingen over temperaturen tijdens corona

 • Mag ik als zorginstelling temperaturen wanneer medisch personeel dit doet?

  Nee, dat mag niet. Wilt u bezoekers, patiënten en medewerkers temperaturen als toegangscontrole, dan gelden dezelfde regels als voor elke organisatie. Dat medisch personeel de test doet, maakt dat niet anders. Er zijn tijdens de coronacrisis geen extra wettelijke mogelijkheden voor zorginstellingen.

  Zorgaanbieders mogen gezondheidsgegevens van patiënten verwerken als dat noodzakelijk is voor de behandeling van de patiënt. En dus mogen zij dan ook temperaturen.

  Maar dat is een andere situatie dan bezoekers, patiënten en medewerkers temperaturen als toegangscontrole buiten een behandelrelatie om. Daarom mag het in die situatie niet.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het registreren van contactgegevens in de horeca en bij contactberoepen

 • Zijn klanten verplicht om hun contactgegevens af te staan voor de GGD?

  Nee. Ondernemers in de horeca en met contactberoepen moeten toestemming vragen aan klanten om hun contactgegevens te mogen registreren. Klanten mogen dus ook weigeren.

  Voor meer informatie zie:

 • Welke regels gelden er voor ondernemers die contactgegevens verwerken?

  Voor het verwerken van contactgegevens in de horeca en bij contactberoepen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD, gelden de regels van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat ondernemers:

  • Duidelijk moeten maken dat het vrijwillig is.
  • Er ook voor moeten zorgen dat hun klanten de eerder gegeven toestemming weer in kunnen trekken.
  • De persoonsgegevens echt alleen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD mogen gebruiken. Ze mogen de gegevens dus niet voor andere doelen verwerken, zoals klantmailings.
  • De gegevens niet langer mogen bewaren dan 2 weken (horeca) of 10 dagen (contactberoepen).
  • De gegevens veilig moeten bewaren, zodat alleen de GGD de gegevens kan krijgen. 
  • Moeten voldoen aan de informatieplicht die geldt bij het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

  Meer informatie

 • Hoe lang mogen ondernemers de contactgegevens bewaren?

  Ondernemers in de horeca en met contactberoepen mogen de contactgegevens van klanten 14 dagen bewaren. 

  Na afloop hiervan moeten de ondernemers de gegevens vernietigen. Langer bewaren mag dus niet.

  Let op: als een klant zijn/haar toestemming weer intrekt, mogen ondernemers de gegevens niet meer bewaren.

 • Mogen ondernemers klanten weigeren die geen contactgegevens willen afstaan?

  Nee. Het is niet verplicht voor klanten om hun contactgegevens af te staan.

  Als toestemming de grondslag is voor het verwerken van persoonsgegevens, moet iemand die toestemming ook echt ‘vrij’ kunnen geven. Daarbij past niet dat een ondernemer toestemming als voorwaarde stelt.

  Weigert een klant? Dan mag dat niet nadelig voor hem of haar zijn. Voor geldige toestemming is dus van belang dat de klant goed geïnformeerd is en niet onder druk toestemming geeft.

 • Waar kan ik als klant op letten als ik mijn contactgegevens afsta?

  Ondernemers in de horeca en met contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn momenteel verplicht om naar uw contactgegevens te vragen. Dit is even wennen voor zowel de ondernemer als voor u als klant. Wij geven u daarom 3 tips voor het delen van uw contactgegevens.

  1. Veilig

  Ondernemers moeten uw contactgegevens op een veilige plek bewaren. Zodat alleen de GGD er toegang toe kan krijgen.

  Moet u uw gegevens noteren op een lijst waarbij u ook de contactgegevens van anderen ziet? Dan is dat niet veilig. Geef dit dan ook aan.

  Misschien is er een andere manier om uw gegevens te delen. Zo niet, overweeg of u uw gegevens nog wel wilt afstaan.

  2. Alleen voor de GGD

  Geeft u de ondernemer toestemming om uw persoonsgegevens te registreren voor de GGD? Dan mag die uw gegevens ook echt alleen voor dat doel gebruiken en bijvoorbeeld niet voor klantmailings.

  3. Niet verplicht

  Ondernemers zijn verplicht om naar uw contactgegevens te vragen, maar u bent niet verplicht om deze af te staan om toegang te krijgen. Een ondernemer mag u dus niet weigeren als klant als u uw contactgegevens niet wilt geven.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van ondernemers over temperaturen en gezondheidscheck

 • Mag ik als horecaondernemer de uitkomst van een checkgesprek registreren?

  Nee, dat mag niet. U mag uw klanten tijdens een checkgesprek vragen of zij verschijnselen van corona hebben, maar u mag de antwoorden niet registreren. Want dan is de privacywet van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En die zegt dat u geen medische gegevens mag verwerken.

  Checkgesprek

  Vanaf 1 juni 2020 mogen cafés en restaurants weer open. Als ondernemer moet u vooraf een checkgesprek voeren met elke klant. Hiermee schat u in of een bezoek van een klant risico’s oplevert.

  Voor meer informatie, zie de Handreiking veilige heropening bedrijven en instellingen op de website van het RIVM.

  Medische gegevens

  Symptomen van corona, zoals koorts en luchtwegklachten, zijn medische persoonsgegevens. Het verwerken van die gegevens is niet zomaar toegestaan volgens de AVG.

  Het is verboden, tenzij er een uitzondering in de wet staat. Voor u als horecaondernemer is die uitzondering er niet.

  De enige mogelijkheid zou zijn als uw klanten uitdrukkelijke toestemming zouden geven. Maar dat mag alleen als weigeren geen nadelige gevolgen heeft voor uw klanten. Ze moeten dus een daadwerkelijke keuze hebben.

  Online reservering

  Let op: u mag ook niet bij een online reservering vragen of uw klant klachten heeft. Want dan zou u medische gegevens registreren en dat mag dus niet.

  Wel mag u de klant informeren over uw toegangsbeleid. En de klant vragen de aanbevelingen van het RIVM op te volgen. Dat wil zeggen dat uw klant thuisblijft als hij of zij verschijnselen van corona heeft.

 • Mag ik als ondernemer met een contactberoep symptomen van corona bij mijn klanten registreren?

  Nee, dat mag niet. U moet uw klanten vragen of zij verschijnselen van corona hebben. Maar u mag de antwoorden van uw klanten vervolgens niet registreren. Want dan is de privacywet van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En die zegt dat u geen gegevens over iemands gezondheid mag verwerken.

  Gezondheidscheck klanten

  Bent u een ondernemer met een contactberoep? Zoals kapper, schoonheidsspecialist of nagelstylist? Dan moet u een gezondheidscheck doen bij uw klanten.

  Dat betekent dat u een aantal vragen stelt aan uw klanten voordat u een afspraak maakt. Hiermee kijkt u of uw klanten verschijnselen van corona hebben. Voor meer informatie, zie: Veilig werken bij contactberoepen op de website van het RIVM.

  Medische gegevens

  Symptomen van corona, zoals koorts en luchtwegklachten, zijn medische persoonsgegevens. Het verwerken van die gegevens is niet zomaar toegestaan volgens de AVG. Het is verboden, tenzij er een uitzondering in de wet staat.

  Voor u als ondernemer met een contactberoep is die uitzondering er niet. Tenzij u een fysiotherapeut of een andere hulpverlener bent. Dan mag u medische gegevens verwerken als die nodig zijn voor een goede behandeling van uw patiënt.

  Wel vragen, niet registreren

  Als u gegevens registreert, verwerkt u deze gegevens. En bij medische gegevens mag u dat dus niet. Dat betekent dat u wel naar de gezondheid van uw klanten mag vragen, maar u de antwoorden alleen mag aanhoren en niet registreren.

 • Mag ik de temperatuur of gezondheid van mijn klanten registreren als zij daarvoor toestemming geven?

  Dat mag alleen als uw klanten vrij zijn om toestemming te geven of te weigeren. Weigert een klant, dan mag dat niet nadelig voor hem of haar zijn.

  Nadelig is het bijvoorbeeld als u de klant niet naar binnen laat en u geen gelijkwaardig alternatief biedt. Uw klanten moeten dus een daadwerkelijke keuze hebben.

  Let op: dat er ook aanbod is van andere marktpartijen, betekent nog niet dat er sprake is van een vrije keuze.

  Uitdrukkelijke toestemming

  U heeft in deze situatie uitdrukkelijke toestemming nodig, omdat u medische gegevens van uw klanten verwerkt.

  Zie verder: Wanneer heeft u uitdrukkelijke toestemming nodig en waaraan moet die voldoen?

Privacyverhalen

Lees dit privacyverhaal

Lia (52) laat haar contactgegevens niet meer achter bij cafés die met openbare lijsten werken.

Lees dit privacyverhaal