Vergroot contrast

Gezondheidscheck en contactgegevens

Bent u ondernemer in de horeca? Of ondernemer met een contactberoep, zoals kapper, masseur of schoonheidsspecialist? Dan moet u tijdens de coronacrisis een gezondheidscheck doen bij uw klanten. Dit wordt ook wel een checkgesprek genoemd. Ook moet u vragen of u de contactgegevens van uw klanten mag registreren.

Gezondheidscheck corona

Voordat uw klanten bij u naar binnen mogen, moet u een aantal vragen stellen. Maar let op:

 • U mag uw klanten naar hun gezondheid vragen, maar de antwoorden niet registreren.
 • Ook mag u bij een online reservering deze vragen niet stellen.

Zie verder: 

Contactgegevens registreren

Als ondernemer met een contactberoep bent u tijdelijk verplicht om uw klanten te vragen of u hun contactgegevens mag registreren. Dat is voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. Maar let op: uw klanten zijn niet verplicht om hun contactgegevens af te staan.

Zie verder: 

Over deze informatie

Nieuwe vragen en ontwikkelingen kunnen voor de AP reden zijn om de informatie over corona en privacy aan te vullen en aan te scherpen. Hou dit dossier in de gaten om op de hoogte te blijven.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Informatie- en Meldpunt Privacy.

Bekijk binnen het onderwerp Gezondheidscheck en contactgegevens

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over de gezondheidscheck

 • Mag ik als ondernemer in de horeca of met een contactberoep symptomen van corona bij mijn klanten registreren?

  Nee, dat mag niet. U moet uw klanten vragen of zij verschijnselen van corona hebben. Maar u mag de antwoorden van uw klanten vervolgens niet registreren. Want dan is de privacywet van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En die zegt dat u geen gegevens over iemands gezondheid mag verwerken.

  Gezondheidscheck klanten

  Bent u een ondernemer in de horeca? Of een ondernemer met een contactberoep, zoals kapper, masseur, schoonheidsspecialist of nagelstylist? Dan moet u een gezondheidscheck doen bij uw klanten.

  Dat betekent dat u een aantal vragen stelt aan uw klanten voordat u een afspraak maakt. Hiermee kijkt u of uw klanten verschijnselen van corona hebben.

  Voor meer informatie, zie:

  Medische gegevens

  Symptomen van corona, zoals koorts en luchtwegklachten, zijn medische persoonsgegevens. Het verwerken van die gegevens is niet zomaar toegestaan volgens de AVG. Het is verboden, tenzij er een uitzondering in de wet staat.

  Voor u als horecaondernemer of ondernemer met een contactberoep is die uitzondering er niet. Tenzij u een fysiotherapeut of een andere hulpverlener bent. Dan mag u medische gegevens verwerken als die nodig zijn voor een goede behandeling van uw patiënt.

  Wel vragen, niet registreren

  Als u gegevens registreert, verwerkt u deze gegevens. En bij medische gegevens mag u dat dus niet. Dat betekent dat u wel naar de gezondheid van uw klanten mag vragen, maar u de antwoorden alleen mag aanhoren en niet registreren.

 • Mag ik de temperatuur of gezondheid van mijn klanten registreren als zij daarvoor toestemming geven?

  Dat mag alleen als uw klanten vrij zijn om toestemming te geven of te weigeren. Weigert een klant, dan mag dat niet nadelig voor hem of haar zijn.

  Nadelig is het bijvoorbeeld als u de klant niet naar binnen laat en u geen gelijkwaardig alternatief biedt. Uw klanten moeten dus een daadwerkelijke keuze hebben.

  Let op: dat er ook aanbod is van andere marktpartijen, betekent nog niet dat er sprake is van een vrije keuze.

  Uitdrukkelijke toestemming

  U heeft in deze situatie uitdrukkelijke toestemming nodig, omdat u medische gegevens van uw klanten verwerkt.

  Zie verder: Wanneer heeft u uitdrukkelijke toestemming nodig en waaraan moet die voldoen?

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het registreren van contactgegevens in de horeca en bij contactberoepen

 • Zijn mijn klanten verplicht om hun contactgegevens af te staan?

  Nee. Ondernemers in de horeca en met contactberoepen moeten toestemming vragen aan klanten om hun contactgegevens te mogen registreren. Klanten mogen dus ook weigeren.

  Voor meer informatie, zie:

 • Welke regels gelden er als ik als ondernemer contactgegevens verwerk?

  Voor het verwerken van contactgegevens in de horeca en bij contactberoepen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD, gelden de regels van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat u als ondernemer:

  • Duidelijk moet maken dat het vrijwillig is.
  • Er ook voor moeten zorgen dat uw klanten de eerder gegeven toestemming weer in kunnen trekken.
  • De persoonsgegevens echt alleen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD mag gebruiken. U mag de gegevens dus niet voor andere doelen verwerken, zoals klantmailings.
  • De gegevens niet langer mag bewaren dan 14 dagen.
  • De gegevens veilig moeten bewaren, zodat alleen de GGD de gegevens kan krijgen. 
  • Moet voldoen aan de informatieplicht die geldt bij het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

  Meer informatie

 • Hoe lang mag ik als ondernemer de contactgegevens bewaren?

  Als ondernemer in de horeca of met een contactberoep mag u de contactgegevens van klanten 14 dagen bewaren.

  Na afloop hiervan moet u de gegevens vernietigen. Langer bewaren mag dus niet.

  Let op: als een klant zijn/haar toestemming weer intrekt, mag u de gegevens niet meer bewaren.

 • Mag ik klanten weigeren die geen contactgegevens willen afstaan?

  Nee, dat mag niet. Het is niet verplicht voor uw klanten om hun contactgegevens af te staan. U moet toestemming vragen om hun contactgegevens te mogen registreren.

  Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet toestemming vrij zijn gegeven. Anders geldt de toestemming niet.

  Dat betekent dat u uw klanten niet onder druk mag zetten om toestemming te geven. En dat het geen nadelige gevolgen mag hebben voor de klant als die geen toestemming geeft.

  Ook is het voor geldige toestemming belang dat u uw klanten goed informeert over wat u met hun gegevens doet.

 • Waar kan ik als klant op letten als ik mijn contactgegevens afsta?

  Ondernemers in de horeca en met contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn momenteel verplicht om naar uw contactgegevens te vragen. Dit is even wennen voor zowel de ondernemer als voor u als klant. Wij geven u daarom 3 tips voor het delen van uw contactgegevens.

  1. Veilig

  Ondernemers moeten uw contactgegevens op een veilige plek bewaren. Zodat alleen de GGD er toegang toe kan krijgen.

  Moet u uw gegevens noteren op een lijst waarbij u ook de contactgegevens van anderen ziet? Dan is dat niet veilig. Geef dit dan ook aan.

  Misschien is er een andere manier om uw gegevens te delen. Zo niet, overweeg of u uw gegevens nog wel wilt afstaan.

  2. Alleen voor de GGD

  Geeft u de ondernemer toestemming om uw persoonsgegevens te registreren voor de GGD? Dan mag de ondernemer uw gegevens ook echt alleen voor dat doel gebruiken. En bijvoorbeeld niet voor klantmailings.

  3. Niet verplicht

  Ondernemers zijn verplicht om naar uw contactgegevens te vragen, maar u bent niet verplicht om deze af te staan om toegang te krijgen. Een ondernemer mag u dus niet weigeren als klant als u uw contactgegevens niet wilt geven.

Privacyverhalen

Lees dit privacyverhaal

Lia (52) laat haar contactgegevens niet meer achter bij cafés die met openbare lijsten werken.

Lees dit privacyverhaal