Vergroot contrast

Melden van cameratoezicht

Organisaties moeten cameratoezicht vooraf melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij er een vrijstelling geldt. Wil een organisatie cameratoezicht inzetten voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen? Dan is dit in de regel vrijgesteld van melden op grond van artikel 38 uit het Vrijstellingsbesluit, mits het gaat om duidelijk zichtbare camera’s. De vrijstelling geldt dus niet voor verborgen camera’s.

Voorwaarden vrijstelling

Cameratoezicht dat is vrijgesteld van melden, moet wel voldoen aan de algemene eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook moet de organisatie zich houden aan de eisen die artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit stelt. Een van die eisen gaat over hoe lang de organisatie de camerabeelden mag bewaren.

Bewaartermijn camerabeelden

Als uitgangspunt geldt dat een organisatie camerabeelden niet langer dan 4 weken mag bewaren. Voor een langere bewaartermijn moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld als een bepaald incident is vastgelegd, zoals een winkeldiefstal. De organisatie mag de betreffende beelden dan bewaren tot dit incident is afgehandeld.

Cameratoezicht openbare orde

Zet een gemeente cameratoezicht in om de openbare orde te handhaven, conform artikel 151c van de Gemeentewet? Dan geldt er geen meldingsplicht.

Meer informatie melden

Bij Melden verwerking persoonsgegevens is meer te lezen over melden en vrijstellingen.

Bekijk binnen het onderwerp Melden van cameratoezicht

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over melden cameratoezicht