Vergroot contrast

Cameratoezicht op openbare plaatsen

Gemeenten mogen camera’s op openbare plaatsen hangen als dat noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven. Openbare plaatsen zijn gebieden die voor iedereen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld uitgaanscentra, wegen en pleinen. Er gelden wel enkele voorwaarden voor het cameratoezicht door gemeenten.

Voorwaarden cameratoezicht gemeente

Belangrijke voorwaarden zijn:

 • Andere maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de openbare orde te handhaven.
 • De inzet van camera’s staat niet op zichzelf, maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen. Zoals (betere) straatverlichting of toezicht op straat.
 • De gemeente moet mensen informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes. 
 • Nemen de camera's ook geluid op? Of worden er op een andere manier geluidsopnames gemaakt? Dan moet de gemeente mensen daarover ook informeren.
 • De gemeente mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Cameratoezicht op openbare plaatsen'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over cameratoezicht op openbare plaatsen

 • Welke wetgeving is van toepassing op cameratoezicht voor handhaving van de openbare orde door gemeenten?

  Cameratoezicht met als doel handhaving van de openbare orde valt onder artikel 151c van de Gemeentewet. De persoonsgegevens die met dit cameratoezicht zijn verkregen, zijn politiegegevens. Hierop is de Wet politiegegevens van toepassing.

  Artikel 151c gemeentewet

  Hoe gemeenten cameratoezicht mogen gebruiken, is geregeld in artikel 151c van de Gemeentewet. De burgemeester is de zogeheten verantwoordelijke. Dat betekent dat de burgemeester beslist over de inzet en de duur van het cameratoezicht.

  Het doel van dit cameratoezicht is handhaving van de openbare orde. Hieronder valt ook  strafbare feiten voorkomen die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente.

  Is er op de camerabeelden een strafbaar feit vastgelegd? Dan mag de politie de camerabeelden gebruiken om dit strafbare feit op te sporen.

  Wet politiegegevens

  De verwerking van de gegevens volgens artikel 151c van de Gemeentewet is een verwerking als bedoeld in de Wet politiegegevens. De politie voert de operationele regie over het cameratoezicht en is daarvoor ook verantwoordelijk.

 • Moet ik mij aan de Wbp houden als ik zelf camerabeelden maak?

  Als u als particulier zelf cameraopnames maakt en dit binnen huiselijke kring houdt, dan is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in principe niet van toepassing.

  De Wet bescherming persoonsgegevens is wél van toepassing als u delen van de openbare ruimte filmt voor beveiligingstoepassingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een camera in uw tuin heeft om uw woning te beveiligen en als deze camera ook de openbare weg filmt die aan de tuin grenst. U mag alleen dát deel van de openbare weg filmen dat noodzakelijk is om uw woning te beveiligen.

  De Wet bescherming persoonsgegevens is ook van toepassing als de beelden voor een onbeperkt aantal mensen beschikbaar komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de camerabeelden op internet plaatst. U heeft toestemming van de mensen op de beelden nodig om de beelden online te plaatsen.

Hulpmiddelen voor professionals