Vergroot contrast

Cameratoezicht in een zorginstelling

Cameratoezicht in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis, kan helpen om eigendommen en patiënten, bezoekers en personeel te beschermen. Maar de inbreuk op de privacy van deze mensen is groot. Daarom mogen zorginstellingen alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in een behandelruimte toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.

Gerechtvaardigd belang

De zorginstelling moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of patiënten, bezoekers en personeel beschermen.

Noodzaak cameratoezicht

Cameratoezicht in een zorginstelling is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de zorginstelling het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Dat moet de zorginstelling eerst nagaan.

Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacytoets

De zorginstelling moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de zorginstelling de belangen van de patiënten, bezoekers en werknemers afweegt tegen het eigen belang.

Informatieplicht cameratoezicht

De zorginstelling moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er cameratoezicht is. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

Bewaartermijn camerabeelden

De zorginstelling mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de zorginstelling de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Bekijk binnen het onderwerp Cameratoezicht in een zorginstelling

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over cameratoezicht in een zorginstelling

 • Mag een zorginstelling een verborgen camera gebruiken?

  Nee, normaal gesproken mag dat niet. Maar zijn er duidelijke vermoedens van bijvoorbeeld diefstal of fraude door werknemers, zoals artsen of verpleegkundigen? Dan mag de zorginstelling onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht).

  Voorwaarden verborgen camera

  Een zorginstelling mag alleen een verborgen camera gebruiken als de zorginstelling in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het lukt de zorginstelling niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of fraude.
  • De controle met de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is niet toegestaan!).
  • De inbreuk op de privacy van de patiënten, bezoekers en werknemers is zo klein mogelijk. Een camera in een toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.
  • De zorginstelling heeft de werknemers er vooraf op gewezen dat verborgen camera’s in bepaalde situaties (diefstal of fraude) mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in het personeelsreglement of in een reglement cameratoezicht.
  • De zorginstelling informeert de betrokken werknemers achteraf over het gebruik van de verborgen camera.
  • De zorginstelling meldt het heimelijk cameratoezicht vooraf bij de Autoriteit Persoonsgegevens en vraagt een voorafgaand onderzoek aan. De Autoriteit Persoonsgegevens toetst dan of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.

Publicaties