Vergroot contrast
Afbeelding van de Europese vlag

AVG - Europese privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Algemene informatie AVG

Wat is er veranderd voor organisaties sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is?

Lees meer over Algemene informatie AVG

Mag u persoonsgegevens verwerken?

U mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een grondslag hebben. Kunt u aantonen dat u een grondslag heeft?

Lees meer over Mag u persoonsgegevens verwerken?

Functionaris gegevensbescherming (FG)

U kunt onder de AVG verplicht zijn om een FG (een interne privacytoezichthouder) aan te stellen. Is dit het geval voor uw organisatie? En zo ja, wat moet u daarvoor regelen?

Lees meer over Functionaris gegevensbescherming (FG)

Rechten van betrokkenen

Door de AVG zijn de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Zij hebben bijvoorbeeld het nieuwe recht op dataportabiliteit. Wat moet u als organisatie doen om mensen hun rechten te kunnen laten uitoefenen?

Lees meer over Rechten van betrokkenen

Verantwoordingsplicht

Met de verantwoordingsplicht (accountability) dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen. Waar moeten organisaties precies aan voldoen?

Lees meer over Verantwoordingsplicht

Een-loketmechanisme (onestopshop)

Heeft uw organisatie vestigingen in meerdere EU-lidstaten? Dan heeft u in principe met één privacytoezichthouder te maken, de zogeheten leidende toezichthouder. Hoe kunt u gebruikmaken van dit een-loketmechanisme?

Lees meer over Een-loketmechanisme (onestopshop)

Controle over je data

Met de AVG staat u sterker in het beschermen van uw (online) privacy. Wat merkt u als persoon van de privacyregels?

Lees meer over Controle over je data