Vergroot contrast
Afbeelding van de Europese vlag

Algemene informatie AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vindt u in dit dossier niet wat u zoekt? Kijk dan ook onder 'Onderwerpen' en 'Zelf doen'.

Introductie AVG

Wat is er veranderd voor organisaties sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is?

Lees meer over Introductie AVG

Mag u persoonsgegevens verwerken?

U mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een grondslag hebben. Kunt u aantonen dat u een grondslag heeft?

Lees meer over Mag u persoonsgegevens verwerken?

Rechten van betrokkenen

Hoe gaat u als organisatie in de praktijk om met de privacyrechten? Wat moet u bijvoorbeeld doen als iemand inzage wil in zijn persoonsgegevens?

Lees meer over Rechten van betrokkenen

Verantwoordelijke en verwerker

Wanneer is een organisatie aan te merken als verwerker? En wat is een verwerkersovereenkomst?

Lees meer over Verantwoordelijke en verwerker

Verantwoordingsplicht

Met de verantwoordingsplicht (accountability) dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen. Waar moeten organisaties precies aan voldoen?

Lees meer over Verantwoordingsplicht

Functionaris gegevensbescherming (FG)

U kunt onder de AVG verplicht zijn om een FG (een interne privacytoezichthouder) aan te stellen. Is dit het geval voor uw organisatie? En zo ja, wat moet u daarvoor regelen?

Lees meer over Functionaris gegevensbescherming (FG)