Vergroot contrast

Zwarte lijst overlastveroorzakers winkels Rotterdam Centrum

Winkeliers in de Rotterdamse binnenstad kampen met verschillende soorten criminaliteit. Om dit probleem op te vangen en veelplegende winkeldieven en structurele overlastveroorzakers aan te pakken, heeft de Stichting Ondernemersfederatie Rotterdam City (OFRC) in samenwerking met de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie besloten een zwarte lijst op te stellen van overlastveroorzakers, de Collectieve Winkelontzegging Rotterdam Centrum geheten. Hiermee kan ongewenste klanten de toegang tot meerdere winkels in de binnenstad worden ontzegd. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft het protocol beoordeeld dat het verwerken van persoonsgegevens op deze zwarte lijst en de uitwisseling van gegevens tussen winkels regelt. Het protocol is in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens bevonden.

Doel zwarte lijst overlastveroorzakers

De zwarte lijst heeft tot doel de winkelcriminaliteit in Rotterdam Centrum terug te dringen en de veiligheidsbeleving van het winkelend publiek te versterken. Ook is het de bedoeling dat de zwarte lijst een preventieve uitstraling heeft en potentiële overlastveroorzakers ontmoedigd.

Tot nu toe zijn er individuele mogelijkheden om aangifte te doen. Dit is volgens de OFRC echter ontoereikend om een veiliger centrum te realiseren.

Beroep tegen CBP-besluit

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank tegen het besluit van het CBP om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren. De termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, nr. 971, 11 januari 2013.

Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.