Vergroot contrast

Ziggo beëindigt privacyovertredingen digitale tv na onderzoek CBP

Ziggo, de grootste aanbieder van digitale televisie in Nederland, heeft na onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens beëindigd. Het CBP constateerde tijdens het onderzoek bij Ziggo dat het bedrijf klanten die gebruikmaken van interactieve diensten onvoldoende informeerde en geen ondubbelzinnige toestemming vroeg voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens over het tv-kijkgedrag. Ziggo heeft daarop maatregelen getroffen en de overtredingen beëindigd.

Met de komst van interactieve digitale televisie is tv-kijken tweerichtingsverkeer geworden. “Aanbieders van digitale televisie kijken als het ware mee. Zij observeren het gedrag van kijkers, maken profielen van hen om hen op basis daarvan persoonlijk te benaderen”, zegt Wilbert Tomesen, vice-voorzitter van het CBP. “Dat mag alleen als aanbieders hun klanten daarover helder en volledig informeren en hiervoor toestemming vragen”.

Gegevens over het kijkgedrag zijn persoonsgegevens van gevoelige aard. Zij kunnen een indringend beeld geven van iemands gedrag en belangstelling.

Meekijken

Ziggo bleek mee te kunnen kijken met het tv-kijkgedrag van een deel van zijn klanten. Deze gegevens werden gebruikt om kijkcijferanalyses te maken. Dit gebeurde zonder dat klanten dit wisten en zonder dat zij om toestemming waren gevraagd.

Inmiddels heeft Ziggo een maatregel doorgevoerd waardoor de gegevens al op het apparaat van de tv-kijker worden geanonimiseerd en niet meer naar individuele personen te herleiden zijn. Daarmee is deze overtreding beëindigd.

Persoonlijke kijkaanbiedingen

Ziggo gebruikte daarnaast gegevens over het kijken naar films via Video on demand om persoonlijke kijkaanbiedingen te doen. Ziggo heeft al tijdens het onderzoek een wijziging ingevoerd waarmee zij nieuwe klanten hiervoor om toestemming vroeg.

De informatie die Ziggo hierbij aan klanten gaf, was echter nog niet specifiek genoeg. Zo informeerde Ziggo niet dat er een interesseprofiel werd opgesteld op basis van iemands Video on demand-kijkgedrag. Bestaande klanten werd überhaupt niet om toestemming gevraagd. Zij kregen in het verleden alleen een scherm met een 'Akkoord'-knop en konden geen ‘nee’ zeggen.

Ziggo heeft deze overtredingen nu ook beëindigd. Het bedrijf vraagt inmiddels zowel nieuwe als bestaande klanten om toestemming en geeft daarbij duidelijk aan wat die toestemming betekent. Ook klanten die geen toestemming geven voor het gebruik van hun kijkgegevens voor persoonlijke kijkaanbiedingen, kunnen de dienst gewoon gebruiken.

Direct marketing

Tot slot heeft het CBP vastgesteld dat Ziggo ten minste een maal gegevens over los bestelde sportuitzendingen (Pay per event) gebruikte voor gerichte direct marketing. Dit gebeurde zonder de klanten hierover goed te informeren en zonder hiervoor om toestemming te vragen aan de klanten. Dit is in strijd met de wet.

Reikwijdte onderzoek

Op 13 april 2015 zijn UPC en Ziggo samengegaan onder de naam Ziggo. Het onderzoek van het CBP is beperkt tot de gegevensverwerking door het ‘oude’ Ziggo.

Publicaties