Vergroot contrast

Wederzijdse erkenning van goedkeuringen binding corporate rules  

Tijdens de ‘Workshop on International Data Transfers’ die op 21 oktober 2008 te Brussel plaatsvond heeft CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm een toelichting gegeven op het besluit van negen Europese privacytoezichthouders (Data Protection Authorities, DPA’s) om tot wederzijdse erkenning over te gaan van elkaars beoordelingen van de gedragscodes die multinationals kunnen opstellen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie. Zowel het internationale bedrijfsleven als de Europese Commissie hebben positief op deze afspraken gereageerd.

Het was de eerste keer dat de Europese Commissie zich publiekelijk uitsprak over dit onderwerp. De Commissie heeft aangegeven het initiatief van de betrokken Europese DPA’s voor wederzijdse erkenning van de goedkeuring van de gedragscodes, de Binding Corporate Rules (BCR’s), te ondersteunen en te hopen, dat meerdere DPA’s zich zullen aansluiten bij deze werkwijze.

De Commissie stelde dat zowel de DPA’s als het internationale bedrijfsleven baat hebben bij snellere en eenduidige goedkeuring van BCR’s. De Artikel 29-werkgroep waarin de Europese DPA’s zijn verenigd, heeft voortvarend gewerkt aan het opstellen van leidraden aan de hand waarvan de BCR’s effectief kunnen worden getoetst aan de Europese privacyrechtlijn. Voor het bedrijfsleven kunnen de leidraden het opstellen van nieuwe BCR’s en het toepassen daarvan in de praktijk vergemakkelijken.