Vergroot contrast

Vergadering Europese privacytoezichthouders 2 en 3 oktober 2013

De 92e plenaire vergadering van de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de zogeheten Artikel 29-werkgroep, vond op 2 en 3 oktober 2013 plaats in Brussel. Daarbij is onder meer gesproken over toestemming voor cookies, doorgifte van passagiersgegevens luchtvaart naar Canada, PRISM en de serviceovereenkomst van Microsoft.

​Toestemming voor cookies

De Artikel 29-werkgroep heeft richtlijnen opgesteld voor het vragen van toestemming voor het gebruik van cookies. In de praktijk blijken veel websites namelijk weliswaar om de wettelijke vereiste toestemming te vragen, maar vaak niet dusdanig dat er geldige toestemming wordt verkregen. De richtlijnen laten zien waaraan rechtsgeldige toestemming voor cookies moet voldoen.

Passagiersgegevens luchtvaart

De Artikel 29-werkgroep heeft bedenkingen bij de voorgenomen overeenkomst tussen de EU en Canada om Europese luchtvaartmaatschappijen passagiersgegevens aan Canada te laten verstrekken. Volgens de werkgroep is onder meer niet aangetoond in hoeverre het gebruik van deze gegevens leidt tot meer publieke veiligheid.

PRISM

De Artikel 29-werkgroep is bezig met het in kaart brengen in hoeverre de bescherming van persoonsgegevens op grond van Europese wetgeving mogelijk wordt geschonden door PRISM en gerelateerde programma's. Ook wil de werkgroep weten wat de gevolgen van dergelijke programma's zijn voor de privacy van Europeanen.

Serviceovereenkomst Microsoft

De Artikel 29-werkgroep heeft de serviceovereenkomst van Microsoft en enkele andere privacyverklaringen geanalyseerd. Op grond hiervan heeft de werkgroep een aantal aanbevelingen gedaan aan Microsoft voor verbeteringen in de privacyverklaringen.

Zie ook