Vergroot contrast

TP Vision past privacybeleid aan na onderzoek CBP

TP Vision, producent van Philips smart tv’s, heeft maatregelen getroffen om geconstateerde overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te beëindigen. Het College bescherming persoonsgegevens heeft besloten geen handhavende maatregelen te nemen tegen TP Vision.

Eerder constateerde het CBP dat TP Vision tv-kijkers onvoldoende en onvolledige informatie gaf over de verwerking van hun persoonsgegevens via de smart tv. TP Vision verzamelt en bewaart gegevens over het online kijkgedrag, gebruik van apps en websitebezoek van gebruikers van smart tv’s. Het bedrijf gebruikt deze gegevens om persoonlijke kijkaanbiedingen te doen. Door het gebrek aan heldere informatie waren gebruikers zich hier echter veelal niet van bewust. Ook werden tv-kijkers hierdoor niet in staat gesteld om rechtsgeldige toestemming te geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens.

Maatregelen

TP Vision heeft het privacy- en cookiebeleid voor de onderzochte tv’s aangepast en geeft nu meer duidelijkheid over het verwerken van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden. Ook heeft TP Vision de tekst gewijzigd waarin bij installatie van de tv om toestemming wordt gevraagd voor het doen van kijkaanbiedingen. Het wordt tv-kijkers nu duidelijk gemaakt dat met cookies het kijkgedrag wordt bijgehouden en hoe iemand wel of geen toestemming geeft voor het ontvangen van persoonlijke kijkaanbiedingen.

Nieuwe tv’s

Er resteert nog een overtreding die te maken heeft met ondubbelzinnige toestemming voor advertentiecookies. Het CBP acht het niet opportuun hiervoor handhavende maatregelen in te zetten. Het oplossen van deze overtreding zou kunnen zorgen voor technische problemen op de bestaande tv’s. Bovendien betreft het een relatief beperkt aantal tv’s en worden deze tv’s uitgefaseerd. Het CBP heeft onderzoek gedaan naar de smart tv die draait op het besturingssysteem Linux. Inmiddels produceert TP Vision smart tv’s op het besturingssysteem Android die vanaf 2016 volledig in plaats komen van het door het CBP onderzochte type. Ook dit nieuwe type tv dient uiteraard aan de bepalingen van de Wbp te voldoen. Indien het CBP het vermoeden heeft van overtredingen, kan het CBP opnieuw besluiten onderzoek te doen.

Gerelateerd nieuws