Vergroot contrast

Stel uw vraag over de AVG aan de AP

Heeft u vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Dan kunt u woensdag 24 mei 2017 van 10.00 tot 12.00 uur bellen met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), op nummer [update: dit telefoonnummer is niet langer in gebruik].

Wolfsen maakt die ochtend deel uit van het telefoonteam van de AP dat vragen over deze nieuwe Europese privacywet beantwoordt. Het duurt dan nog 1 jaar voordat de AVG van toepassing is.

U kunt uw vragen over deze nieuwe wet ook aan de AP stellen door te mailen naar [update: dit e-mailadres is niet langer in gebruik]. De AP beantwoordt de komende maand in het dossier Voorbereiding op de AVG iedere week de 3 meest gestelde vragen.

Wat verandert er?

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de AVG. Deze wet geldt voor de hele Europese Unie  en vervangt in Nederland de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

De AVG geeft mensen meer privacyrechten. Tegelijkertijd krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op accountability: organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Overtredingen van de AVG kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Voorbereiding op AVG

De AP adviseert organisaties op tijd te beginnen met de implementatie van de nieuwe regels. Om daarbij te helpen, heeft de AP 10 stappen gepubliceerd die organisaties kunnen doorlopen om zich goed voor te bereiden. Voor meer informatie, zie: Voorbereiding op de AVG.

Telefonisch contact

De publieksvoorlichters van de AP zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar voor privacyvragen. Het telefoonnummer is [update: dit telefoonnummer is niet langer in gebruik]. De openingstijden van dit spreekuur worden het komende jaar uitgebreid.

Contact met de AP

Informatie- en Meldpunt Privacy