Vergroot contrast

Reactietermijn richtlijnen Europese privacywet verlengd

De Europese privacytoezichthouders hebben de termijn waarbinnen geïnteresseerden reactie kunnen geven op de richtlijnen over de algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) verlengd. Tot 15 februari 2017 kan feedback worden gegeven op de richtlijnen die de toezichthouders in december 2016 hebben gepubliceerd.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in december 2016 samen met de andere Europese privacytoezichthouders, verenigd in de Artikel 29-werkgroep (WP29), een aantal begrippen uit de AVG verduidelijkt. De privacytoezichthouders hebben de richtlijnen opgesteld met input van verschillende stakeholders.

Tot 15 februari kunnen ook anderen feedback geven op de documenten. De toezichthouders kunnen de richtlijnen waar nodig aanvullen en verrijken om deze zo praktisch mogelijk te laten zijn. Reacties kunnen tot 15 februari 2017 in het Engels worden gemaild naar JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu en presidenceg29@cnil.fr.

Vragen

Nederlandse organisaties kunnen opmerkingen insturen of vragen over het proces stellen aan de AP via guidelines@autoriteitpersoonsgegevens.nl of 070 – 8888 500.