Vergroot contrast

Privacytoezichthouders: Noodzaak aantonen voor PNR-systeem EU

De Artikel 29-werkgroep (WP29), waarin alle Europese privacytoezichthouders zitting hebben, laat weten dat een Europees Passenger Name Recordsysteem (PNR-systeem) alleen zou mogen worden ingesteld als de noodzaak daarvoor is aangetoond. Ook moet zijn voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel, dat wil zeggen dat er geen minder privacyschendende manier is om het beoogde doel te behalen.

De Europese privacytoezichthouders bespraken dit tijdens hun vergadering in Brussel op 3 en 4 februari 2015. De toezichthouders geven aan niet uit principe voor of tegen een PNR-systeem te zijn.

Zij zien echter serieuze privacyrisico’s en benadrukken dat eerst de noodzaak voor het systeem moet worden aangetoond. De omvang van een PNR-systeem en het feit dat het geen onderscheid maakt tussen reizigers in de zoektocht naar verdachte personen, ondermijnt het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle reizigers.

Een Passenger Name Record bevat de opgeslagen informatie in een computerreserveringssysteem over een reis geboekt voor een passagier of voor een groep passagiers die samen reizen. Onder meer reisplannen, maar ook adres, geboortedatum en eventueel van tevoren opgegeven dieetwensen voor de maaltijd aan boord van het vliegtuig. De maatschappelijke roep om een PNR-systeem is vergroot na de aanslagen in Parijs op 7 en 8 januari 2015. De WP29 heeft het onderwerp daarom op haar agenda gezet.