Vergroot contrast

Privacytoezichthouders nemen nieuwe guidelines AVG aan

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben een aantal nieuwe guidelines aangenomen die bepaalde begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verduidelijken. Het gaat om guidelines voor data protection impact assessment (DPIA) en administratieve boetes.

Deze guidelines worden binnenkort op de website van WP29 gepubliceerd.

De guidelines voor het melden van datalekken en profilering zullen, voordat zij definitief worden aangenomen, eerst worden opengesteld voor openbare consultatie. Naar verwachting worden guidelines over toestemming, transparantie, internationaal gegevensverkeer en certificering in de periode november 2017 tot februari 2018 aangenomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft over de guidelines die al eerder zijn aangenomen uitgebreide informatie en veelgestelde vragen gepubliceerd waarmee organisaties aan de slag kunnen. Ook de nieuwe guidelines zullen wij binnenkort op onze website publiceren met daarbij veelgestelde vragen.