Vergroot contrast

Privacytoezichthouders constateren geen overtredingen bij SWIFT

De Belgische en Nederlandse privacytoezichthouders hebben tijdens onderzoek naar de beveiliging van de computernetwerken van de organisatie SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) geen overtredingen van de wettelijke beveiligingseisen geconstateerd. De privacytoezichthouders hebben ook geen aanwijzingen gekregen dat derden onrechtmatige toegang tot het financiëleberichtenverkeer met betrekking tot Europese burgers hebben gehad of hebben kunnen krijgen.

Het Nederlandse College bescherming persoonsgegevens (CBP) en de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) startten eind 2013 een onderzoek naar de beveiliging van het financiëleberichtenverkeer bij SWIFT. Dit gebeurde mede naar aanleiding van berichtgeving in internationale media dat buitenlandse inlichtingendiensten onrechtmatige toegang tot het financiële gegevensverkeer bij SWIFT zouden hebben gehad. Het onderzoek vond plaats in nauwe samenwerking en overleg tussen beide privacytoezichthouders.

SWIFT

SWIFT regelt het internationale betalingsverkeer voor meer dan 10.000 financiële instellingen uit circa 200 landen. Het hoofdkantoor van SWIFT is gevestigd in België. De organisatie heeft tevens een locatie in Nederland.

Gerelateerd nieuws