Vergroot contrast

Privacytoezichthouders brengen risico’s gezichtsherkenning in kaart  

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep, hebben een opinie aangenomen over gezichtsherkenningstechnologie die wordt gebruikt op internet en mobiele apparaten. Dit is een vorm van biometrie.

De opinie brengt bepaalde privacyrisico’s van gezichtsherkenningstechnologie in kaart en doet aanbevelingen ter verbetering aan de hand van specifieke ‘best practices’.

Zie ook