Vergroot contrast

Privacytoezichthouders brengen richtlijnen ‘Territoriale reikwijdte AVG’ in consultatie

De Europese privacytoezichthouders zijn een consultatie begonnen over de reikwijdte van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De European Data Protection Board (EDPB) heeft een consultatiedocument gepubliceerd waarop tot 18 januari 2019 kan worden gereageerd. Het betreft richtlijnen over de territoriale reikwijdte van de AVG, waarin voornamelijk voorstellen worden gedaan over de manier waarop partijen van buiten de EU aangesproken kunnen worden op de naleving van Europese regelgeving. Dat is nodig als ze ook binnen de EU persoonsgegevens verwerken of bijvoorbeeld producten en diensten aanbieden aan specifiek EU publiek.

Guidelines

De EDPB heeft overeenstemming bereikt over de ‘Guidelines on territorial scope’. Deze richtijnen zullen zodra ze definitief zijn voor alle toezichthouders het uitgangspunt vormen voor verschillende grensoverschrijdende kwesties rond de naleving van de AVG. Het gaat om een gemeenschappelijke interpretatie van de territoriale reikwijdte, en verdere uitleg hoe om te gaan met situaties waarbij er bijvoorbeeld sprake is van een bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt maar geen vertegenwoordiger in de EU heeft.

Consultatie

Het voorstel dat nu ter consultatie is gepubliceerd is hier te vinden. Reacties kunnen via deze link worden ingezonden.

EDPB

De EDPB is het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders uit alle lidstaten van de EU. Naast deze toezichthouders is ook de Europese privacytoezichthouder EDPS vertegenwoordigd. Namens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft voorzitter Aleid Wolfsen zitting in de Board. De EDPB is sinds de AVG van toepassing  is geworden de opvolger van de zogeheten Artikel 29-werkgroep waarin de Europese toezichthouders al langer gezamenlijk overleg hadden. Onder de vlag van de EDPB werken toezichthouders samen op het gebied van beleidsontwikkeling, normuitleg en handhaving om te zorgen voor een consistente toepassing van de AVG. Tevens is de in Brussel gevestigde EDPB de spil in de samenwerking bij grensoverschrijdende schendingen van de AVG. Lees hier meer.