Vergroot contrast

Privacy: checklist voor de ondernemingsraad

Ondernemingsraden spelen bij de privacybescherming van medewerkers op de werkplek een cruciale rol. De Wet op de Ondernemingsraden bepaalt dat een ondernemer de instemming van de ondernemingsraad nodig heeft als hij regelingen voor persoonsgegevens van medewerkers wil verwerken.

Met deze privacychecklist ondernemingsraden wil het College een handreiking bieden bij het realiseren van een passend niveau van privacybescherming in bedrijven en organisaties.

Aan de hand van 25 toetsingsvragen met voorbeelden worden de belangrijkste voorwaarden besproken voor het behoorlijk, zorgvuldig en rechtmatig omgaan met persoonsgegevens van medewerkers op het werk.

Als de organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming heeft aangesteld, kan deze interne toezichthouder ook de ondernemingsraad met advies ter zijde staan.

Let op
Op p. 11 van de pdf van deze brochure wordt verwezen naar de CBP-publicatie 'Beveiliging van persoonsgegevens'. Hiervoor is inmiddels een nieuwe publicatie in de plaats gekomen: Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens (2013).