Vergroot contrast

Oplossingen bedrijfsleven voor ‘online behavioural advertising’ ondeugdelijk Artikel 29-werkgroep velt negatief oordeel over gedragscode

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de Artikel 29-werkgroep,  hebben tijdens hun plenaire bijeenkomst op 8 en 9 december te Brussel een Opinie aangenomen over de gedragscode ‘online behavioural advertising’.  Deze gedragscode is opgesteld door de brancheorganisaties EASA (European Advertising Standards Alliance) en IAB (Interactive Advertising Bureau) Europe.  De Artikel 29-werkgroep verwelkomt het initiatief tot zelfregulering van het bedrijfsleven op het gebied van gepersonaliseerde online advertenties. De werkgroep concludeert echter dat aansluiting bij deze code niet leidt tot naleving van de privacyrichtlijn.

De privacytoezichthouders benadrukken dat de gedragscode en de bijbehorende website www.youronlinechoices.eu ten onrechte de indruk wekken dat gebruikers ervoor kunnen kiezen om bij het surfen op het web niet te worden gevolgd. Deze foutieve aanname kan schadelijk zijn voor gebruikers. Maar dat geldt evenzeer voor het bedrijfsleven als dat in de veronderstelling is dat het door de gedragscode toe te passen voldoet aan de vereisten van de Europese privacyrichtlijn.

Net zoals zij deed in haar eerdere Opinie over ‘behavioural advertising’, trekt de artikel 29-werkgroep de economische voordelen van gepersonaliseerd adverteren niet in twijfel. De werkgroep staat echter op het standpunt dat dergelijke praktijken niet ten koste mogen gaan van het recht op privacy en gegevensbescherming. Het EU-raamwerk voor de bescherming van persoonsgegevens bevat daartoe specifieke waarborgen die nageleefd moeten worden.

De adverteerders dienen te voldoen aan de specifieke eisen die de e-Privacy richtlijn stelt. De nu aangenomen Opinie laat zien dat er voldoende praktische oplossingen zijn om een goed nalevingsniveau te verenigen met goede gebruikerservaringen.

De Europese privacytoezichthouders hebben tot taak om naleving van de privacyregels te bewerkstelligen. Indien nodig zullen zij overgaan tot handhavende maatregelen. Het moet vermeden worden dat bedrijven investeren in het naleven van een gedragscode die niet voldoet aan Europese- en nationale wettelijke vereisten, aldus de toezichthouders.