Vergroot contrast

Ontwerpbesluit registratie ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om de door Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) gemelde verwerking van persoonsgegevens (registratie ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht) rechtmatig te verklaren. De gemelde verwerking houdt in dat SWRU van plan is om strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Inzage van de stukken

Het ontwerpbesluit van de AP en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het ontwerpbesluit van de AP en het ‘Protocol registratie ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht’ van SWRU ook downloaden via de publicaties bij dit nieuwsbericht.

Zienswijze indienen

Bent u een belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit. Dit doet u schriftelijk bij de AP. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld in uw brief het zaaknummer z2017-08028.

U heeft 6 weken de tijd om uw zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 20 februari 2018, de datum waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.