Vergroot contrast

Mag ik onder de AVG gegevens van kinderen verwerken?

Veel organisaties vragen zich af of er straks speciale regels komen voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen. En of ze dan nog wel gegevens van kinderen mogen verwerken. Het antwoord is dat organisaties nog steeds gegevens van kinderen mogen verwerken zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. Maar in sommige gevallen is wel toestemming van de ouders nodig.

Verwerkt een organisatie straks gegevens van kinderen online? Bijvoorbeeld via een app, online game, webwinkel of via sociale media? Dan mag dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen als de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Organisaties moeten ook controleren of die toestemming daadwerkelijk is gegeven.

De AVG biedt EU-landen de mogelijkheid om de grens voor toestemming bij online verwerkingen bij 13 jaar te leggen. Van die mogelijkheid wordt in Nederland waarschijnlijk geen gebruik gemaakt. Dit is wel belangrijk om te weten voor organisaties die zich richten op kinderen in een ander EU-land.

Vraag over de AVG

Heeft u ook een vraag over de AVG? Dan kunt u bellen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tijdens het telefonisch spreekuur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur). Het telefoonnummer is 0900-2001201.

Meestgestelde vragen van de week

Mag ik onder de AVG persoonsgegevens van kinderen verwerken?
Waarom kan de AP sommige vragen over de AVG nog niet beantwoorden?
Geldt de AVG ook voor politie en justitie?