Vergroot contrast

Internationale privacytoezichthouders roepen op tot privacy by design

Internationale privacytoezichthouders uit tien verschillende landen roepen in een unieke samenwerking internetbedrijven zoals Google op om voortaan al in de ontwerpfase producten en diensten te voorzien van waarborgen om persoonsgegevens goed te beschermen en te beveiligen. In een gezamenlijke brief vragen zij om een aantal concrete maatregelen zoals het zorgen voor duidelijk zichtbare en makkelijk te gebruiken privacyinstellingen. “Internationale toezichthouders staan pal voor de bescherming van persoonsgegevens, ook bij innovatieve producten en diensten”, aldus Jacob Kohnstamm die de brief als voorzitter van het CBP en de Artikel 29-werkgroep van Europese toezichthouders ondertekende. “Bedrijven moeten hun ‘knappe koppen’ inzetten om de diensten en producten zodanig te ontwikkelen dat ze geen of veel minder inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer”, waarmee Kohnstamm nogmaals het belang benadrukt van ‘privacy by design’.

Internationale privacytoezichthouders hebben in een gezamenlijke brief van 19 april 2010 Google aangesproken op schending van privacyregels en van fundamentele privacybeginselen bij de lancering van de sociale netwerkdienst Google Buzz.

Bij de introductie van Google Buzz in februari 2010 bleek dat de e-mailservice Gmail was omgevormd tot een sociale netwerkdienst. Google had daarbij automatisch en ongevraagd een netwerk van ‘volgers’ aangemaakt op basis van de belangrijkste mail- en chatcontacten zonder gebruikers goed te informeren over hoe de dienst werkte en wat er met hun gegevens gebeurde. De internationale privacytoezichthouders hebben vastgesteld dat Google hiermee het fundamentele principe heeft geschonden dat mensen zelf zeggenschap moeten hebben over het gebruik van hun persoonsgegevens.

De privacytoezichthouders erkennen in hun brief dat Google snel heeft gehandeld door de grootste inbreuken op de persoonlijke levenssfeer te repareren nadat vele gebruikers hadden geklaagd. Op 5 april 2010 heeft Google gebruikers bovendien gevraagd om hun privacyinstellingen nogmaals te controleren en te bevestigen. Google’s inspanningen die in de brief worden toegejuicht doen volgens de privacytoezichthouders echter geen afbreuk aan hun grote bezorgdheid over hoe Google de sociale netwerkdienst Google Buzz zonder waarborgen voor de privacy de wereld in heeft gezonden.

Mondiaal optreden
De brief is ondertekend door een gelegenheidscoalitie van privacytoezichthouders uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Italië, Nieuw-Zeeland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP en tevens voorzitter van de Artikel 29-werkgroep, het overlegorgaan van de Europese privacytoezichthouders, is een van de ondertekenaars.  De Artikel 29-werkgroep nam vorig jaar een Opinie aan waarin de regels voor sociale netwerksites worden toegepast en uitgelegd. “Het is van groot belang dat de toezichthouders gezamenlijk optreden tegen privacyschendingen. De grootste bedreigingen voor de persoonlijke levenssfeer van burgers zijn mondiaal van aard en kunnen alleen gezamenlijk effectief worden aangepakt”, aldus Kohnstamm.

Privacy by design
Het concept ‘privacy by design’ houdt in dat al in de ontwerpfase van een product of dienst rekening wordt gehouden met privacygevoelige elementen en dat voldoende privacywaarborgen worden ingebouwd om persoonsgegevens goed te beschermen en te beveiligen. Bij de presentatie van het jaarverslag 2009 van het CBP deed voorzitter Jacob Kohnstamm ook aan de Nederlandse politiek een oproep om te bevorderen dat de technologische ontwikkelingen worden gebruikt om de kans op inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zo klein mogelijk te maken.

Zie bijdrage persconferentie in Washington DC op 20 april 2010 van Jacob Kohnstamm (WMV, 171 MB)