Vergroot contrast

Internationale privacyscan apps voor kinderen

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft deelgenomen aan een internationale scan gericht op apps en websites voor kinderen. Aan de scan namen 29 verschillende privacytoezichthouders uit de hele wereld deel. Allen hebben een eigen nationale scan gehouden. Zij hebben samen bijna 1500 van de meest populaire apps en websites onder de loep genomen. Door 67% wordt persoonsgegevens verzameld. Ook bieden veel van de apps en websites links aan waarmee de kinderen buiten de veilige online omgeving van de app terechtkomen.

Het CBP concludeert uit zijn nationale scan onder meer dat het bij de meeste apps niet mogelijk is te beoordelen wat de app precies doet, welke persoonsgegevens ermee worden verwerkt en voor welk doel. Ouders moeten voor het downloaden op een makkelijke manier begrijpelijke informatie in de app-store kunnen vinden.

De internationale scan is georganiseerd door het Global Privacy Enforcement Network (GPEN), een internationaal samenwerkingsverband van privacyautoriteiten. Bij de scan is gekeken naar privacyaspecten zoals de informatieverstrekking in de app-store, de persoonsgegevens die ingevoerd moeten worden bij installatie en of er gebruik wordt gemaakt van advertentienetwerken.

Uit de wereldwijde scan kwam het volgende naar voren:

  • 67% van de gescande apps en websites verzamelt persoonsgegevens van de kinderen.
  • Slechts 31% van deze apps en websites biedt voldoende mogelijkheden om het verzamelen van persoonlijke informatie te beperken.
  • De helft van de gescande apps en websites deelt persoonsgegevens met derden voor bijvoorbeeld het tonen van (gepersonaliseerde) reclames binnen de app.
  • 22% van de gescande apps en websites biedt de kinderen de mogelijkheid hun telefoonnummer achter te laten of foto's/video's te uploaden.
  • 58% van de apps en websites biedt de kinderen de mogelijkheid door te klikken naar een website buiten de veilige omgeving van de app/website.
  • Slechts een kwart (24%) van de apps en websites stimuleert ouderlijk toezicht of betrokkenheid.
  • 71% van de apps en websites biedt geen mogelijkheden om accountinformatie te verwijderen.

Best practices

Uit het onderzoek komen ook enkele goede voorbeelden naar voren zoals dashboards voor ouders, maar ook het gebruik van avatars (virtuele online assistent) die voorkomen dat kinderen onbedoeld hun persoonlijke informatie delen.

Privacyvoorwaarden

Geen van de door het CBP gescande apps heeft een specifiek - op de app toegesneden - privacybeleid. De privacyvoorwaarden zijn zo algemeen dat deze van toepassing lijken te kunnen zijn op alle diensten van de aanbieder en niet alleen specifiek op de app. Het is niet mogelijk om te beoordelen wat de app precies doet en óf en zo ja welke, persoonsgegevens er met de app worden verwerkt en voor welk doel dat gebeurt. Het is daardoor voor ouders lastig om te beslissen of deze app wel of niet geschikt is voor hun kinderen. Ouders moeten  voor het downloaden en installeren van een app op een makkelijke manier begrijpelijke informatie in de app store kunnen vinden.