Vergroot contrast

Ineke Sybesma benoemd als lid raad van advies AP

Ineke Sybesma is door de minister van Rechtsbescherming benoemd als nieuw lid van de raad van advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De benoeming is voor een periode van 4 jaar. Sybesma is directeur van Fonds Slachtofferhulp.

Sybesma versterkt binnen de raad van advies het perspectief van slachtoffers. Als directeur van Fonds Slachtofferhulp biedt Sybesma hulp aan slachtoffers van onder meer internetcriminaliteit en doxing. Dit zijn maatschappelijke thema’s die ook voor de AP steeds belangrijker worden.

Sybesma volgt Tjibbe Joustra op als lid van de raad van advies. Joustra heeft de raad van advies per 1 februari 2022 verlaten, omdat zijn zittingstermijn toen eindigde.

Functies en nevenfuncties

Sybesma heeft de volgende functies en nevenfuncties:

  • directeur Fonds Slachtofferhulp;
  • directeur Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds;
  • bestuurslid Goede Doelen Platform;
  • voorzitter Platform Slachtofferorganisaties;
  • lid programmacommissie Nederlands Centrum Criminaliteit en Rechtshandhaving;
  • lid raad van toezicht leerstoel Victims and Mental Health, Tranzo Tilburg University.

Raad van advies AP

Voor meer informatie over de raad van advies van de AP, zie: Raad van advies.