Vergroot contrast

Het Burgerservicenummer (BSN)  

Het burgerservicenummer (BSN) wordt op 26 november 2007 ingevoerd. Uw sofinummer heet dan het BSN. Vanaf dat moment krijgt iedereen die zich voor het eerst inschrijft in de gemeentelijke basisadministratie het BSN toegekend. Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer.

In de Wet algemene bepaling burgerservicenummer (Wabb) is vastgelegd dat overheidsorganisaties voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak gebruik kunnen maken van het BSN. De invoering van het BSN moet de doelmatigheid van de administraties van de overheid vergroten en de dienstverlening aan de burger verbeteren, met inachtneming van de eisen die daaraan worden gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Daarnaast kunnen organisaties bij wet verplicht worden gesteld het BSN te gebruiken. U heeft als werkgever bijvoorbeeld het BSN van uw werknemers nodig voor de afdracht van belasting en premie aan de belastingdienst.

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht op www.burgerservicenummer.nl. Eventueel kunt u ook bellen met de Servicedesk van het Agentschap BPR op telefoonnummer 088 900 1000 (lokaal tarief).